Vår politik 

  • Stoppa Swexit
  • Sverige bör införa euron som valuta 2020
  • Sverige ska gå med i bankunionen
  • Den inre marknaden ska värnas och fördjupas
  • EU:s arbete måste effektiviseras och jordbruksstödet avvecklas
  • Medlemsländerna ska respektera mänskliga rättigheter
  • Ja till EU:s sociala pelare
  • Inrätta ett Europas FBI och en europeisk åklagarmyndighet
  • Inför en europeisk koldioxidskatt

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Ett frihetens och fredens Europa för alla

EU grundades på ruinerna från världen av i går. Efter århundraden av krig och elände kunde arvfiender enas om att fred råda på vår kontinent. En kontinent som tidigare tyngts under nationalism, fascism och kommunism där människors fri- och rättigheter nu är starkare än någon annanstans i världen. EU är en seger för demokrati, frihet och öppenhet. Idag kan vi som bor i Europa resa fritt, arbeta och studera var vi vill, driva företag och handla över gränserna – allt tack vare EU-samarbetet. Ju mer vi samarbetar med varann, desto bättre, säkrare och fredligare blir vårt hörn av världen.  Detta är varför vi Liberaler gillar EU så mycket: för att samarbete gör livet bättre för människor.

Stoppa Swexit

Sverige har idag två relativt stora EU-fientliga partier, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Aldrig har risken för att Sverige ska lämna den europeiska unionen varit större än idag. Hotet mot vårt medlemskap i den union som värnar fred och frihet på vår kontinent är verkligt. Det kan gå snabbt. För tre år sedan trodde ingen att Storbritannien på allvar skulle lämna EU – nu tyder allt på att så kommer ske. Ett Sverige utanför EU är ett fattigare land, på flera sätt. Liberalerna är den tydligaste motpolen mot Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets krav på att föra Sverige ut ur EU.

HANDEL FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD

Sveriges välstånd är beroende av EU:s inre marknad. Ingen marknad är så viktig för svenska företag som denna. Ska jobben bli fler måste vi göra det ännu enklare att handla över gränserna och också minska reglerna för små och medelstora företag. Fler reformer behövs bland annat för tjänstesektorn och e-handeln. Men EU måste också blicka utåt. Vi vill att EU öppnar sig mer för handel mot resten av världen, särskilt de fattigaste länderna.

Mer EU för klimatet

EU måste ta klimattäten internationellt. Utsläppen känner inga landgränser. . Mer internationellt och europeiskt samarbete behövs för att få den som smutsar ner att betala mer. För konkurrensen skull ska samma regler gälla i alla EU-länder, och allra helst på internationell nivå. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt på EU-nivå. Handeln av utsläppsrätter måste också fungera bättre för att få en bättre klimatstyrning. Liberalerna vill även se en europeisk skatt på utsläppen från flyg, och driver att de EU-länder som smutsar ner mer ska betala en högre EU-avgift

Euro i Sverige senast 2022

Den gemensamma europeiska valutan används av över 200 miljoner européer. Euron gynnar människor och företag som flyttar och handlar över gränserna. Nitton EU-länder har infört den gemensamma valutan och fler står på kö. Ingen annan enskild fråga avgör i så hög grad Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Ett svenskt inträde i valutasamarbetet skulle ge oss inflytande över viktiga beslut som också påverkar oss. Sverige bör stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka eurosamarbetet och införa euron som valuta senast 2022.

Bankunion – för konkurrenskraft och stabilitet

Att Sverige står utanför EU:s bankunion bidrog till Nordeas flytt av sin centrala verksamhet till Finland. Banksamarbetets syfte är att reglera och kontrollera att stora banker bedrivs på ett seriöst sätt som garanterar långsiktig stabilitet. För att säkerställa konkurrenskraften och stabiliteten på finansmarknaden behöver Sverige genast gå med i bankunionen.

EFFEKTIVISERA EU

Vi ska välkomna en större EU-budget, men bara om nya medel går till framtidsinvesteringar i forskning, digitalisering och innovation samt ökade gemensamma åtaganden för trygghet och säkerhet i Europa. EU behöver ingen gemensam politik för kulturfrågor, turism och media. Dessa områden ska länderna sköta själva. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör avvecklas till förmån för stöd till miljö och landskapsvård. Liberalerna vill också att Europaparlamentet och ministerrådet slutar flytta mellan två säten. Det är onödigt slöseri med tid och resurser.

SLÅ VAKT OM VÄRDERINGARNA

EU ska arbeta aktivt för att förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Diskriminering av HBTQ-personer, antisemitism, antiziganism och islamofobi har ingen plats i EU. EU-kommissionen ska granska att alla länder som är medlemmar i EU respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Brott mot dessa ska kunna leda till indragning av EU-stöd och i extrema fall till indragen rösträtt i rådet.

GEMENSAMMA SPELREGLER FÖR SOCIALA RÄTTIGHETER

Alla människor som bor i Europa ska kunna förlita sig på att de har en grundläggande socialtrygghet. Människor ska inte behöva tigga på gatorna. Den som förlorar jobbet ska ha en skälig trygghet under omställningen. Och nyblivna föräldrar ska ha rätt att vara hemma med sitt barn. Dessa rättigheter har vi sen länge i Sverige, men många européer lever utan social trygghet. EU måste ställa krav på att varje medlemsland ska ta ansvar för sina medborgare. Sverige ska driva tydligare sanktioner av EU-länder som bryter mot unionens liberala grund. Med sociala rättigheter får fler människor ett bättre liv, samtidigt som tillväxten och ekonomin blir starkare.

Kriminella bryr sig inte om gränser

När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det. För att stoppa den organiserade brottsligheten måste EU:s rättssamarbete förstärkas. Liberalerna vill skapa ett europeiskt FBI för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet genom att förstärka Europol med en polisstyrka som kan hjälpa nationella polismyndigheter i brottsutredningar. Vi vill också ha en europeisk åklagarmyndighet för att utreda den sortens internationella brott. Det europeiska samarbetet gällande krisberedskap, civilförsvar och terrorismbekämpning ska stärkas.

Ladda hem som PDF

Liberala Europa

I EU-parlamentet samarbetar vi i den liberala partigruppen Alde, Alliance of Liberals and Democrats of Europe.