Vår politik 

  • Sverige bör införa euron som valuta 2020
  • Sverige ska gå med i bankunionen
  • Den inre marknaden ska värnas och fördjupas
  • EU:s arbete måste effektiviseras och jordbruksstödet avvecklas
  • Medlemsländerna ska respektera mänskliga rättigheter
  • Ja till EU:s sociala pelare
  • Inrätta ett Europas FBI och en europeisk åklagarmyndighet
  • Inför en europeisk koldioxidskatt

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Ett frihetens och fredens Europa för alla

EU grundades på ruinerna från världen av i går. Efter århundraden av krig och elände kunde arvfiender enas om att fred skulle råda på den vår kontinent. EU är en seger för demokrati, frihet och öppenhet. Idag kan vi som bor i Europa resa fritt, arbeta och studera var vi vill, driva företag och handla över gränserna – allt tack vare EU-samarbetet. Ju mer vi samarbetar med varann, desto bättre, säkrare och fredligare blir vårt hörn av världen.  Detta är varför vi Liberaler gillar EU så mycket: för att samarbete gör livet bättre för människor.

Euro i Sverige senast 2022

Den gemensamma europeiska valutan används av över 200 miljoner européer. Euron gynnar människor och företag som flyttar och handlar över gränserna. Nitton EU-länder har infört den gemensamma valutan och fler står på kö. Ingen annan enskild fråga avgör i så hög grad Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Ett svenskt inträde i valutasamarbetet skulle ge oss inflytande över viktiga beslut som också påverkar oss. Sverige bör stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka Eurosamarbetet och införa euron som valuta senast 2022.

Bankunion – för konkurrenskraft och stabilitet

Att Sverige står utanför Eurozonens bankunion bidrog till Nordeas beslut att flytta sin centrala verksamhet till Finland. Banksamarbetets syfte är att reglera och kontrollera att stora banker bedrivs på ett seriöst sätt som garanterar långsiktig stabilitet. För att säkerställa konkurrenskraften och stabiliteten på finansmarknaden behöver Sverige genast gå med i EU:s bankunion.

HANDEL FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD

Sveriges välstånd är beroende av EU:s inre marknad. Ingen marknad är så viktig för svenska företag som den europeiska. Ska jobben bli fler måste vi göra det ännu enklare att handla över gränserna och också minska reglerna för små och medelstora företag. Fler reformer behövs bland annat för tjänstesektorn och e-handeln. Men EU måste också blicka utåt. Vi vill att EU öppnar sig mer för handel mot resten av världen, särskilt de fattigaste länderna.

EFFEKTIVISERA EU

EU behöver ingen gemensam politik för kulturfrågor, turism och media. Dessa områden ska länderna sköta själva. Jordbrukspolitiken ska moderniseras genom att de ekonomiska direktstöden avvecklas och stöd till miljö och landskapsvård utvecklas. Liberalerna vill också att Europaparlamentet slutar flytta mellan Bryssel och Strasbourg och ministerrådet mellan Bryssel och Luxembourg. Det är onödigt slöseri med tid och resurser.

SLÅ VAKT OM VÄRDERINGARNA

EU ska arbeta aktivt för att förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Diskriminering av HBTQ-personer, antisemitism, antiziganism och islamofobi har ingen plats i EU. EU-kommissionen ska granska att alla länder som är medlemmar i EU respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Brott ska kunna leda till indragning av EU-stöd och i extrema fall till indragen rösträtt i rådet.

GEMENSAMMA SPELREGLER FÖR SOCIALA RÄTTIGHETER

Alla människor som bor i Europa ska kunna förlita sig på att de har en grundläggande trygghet. Människor ska inte behöva tigga på gatorna. Den som förlorar jobbet ska ha en skälig trygghet under omställningen. Och nyblivna föräldrar ska ha rätt att vara hemma med sitt barn. Dessa rättigheter har vi sen länge i Sverige, men många européer lever utan social trygghet. EU måste ställa krav på att varje medlemsland ska ta ansvar för sina medborgare. Med sociala rättigheter får fler människor ett bättre liv, samtidigt som tillväxten och ekonomin blir starkare.

Kriminella bryr sig inte om gränser

När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det. För att stoppa den organiserade brottsligheten måste EU:s rättssamarbete förstärkas. Liberalerna vill skapa ett europeiskt FBI för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet genom att förstärka Europol med en polisstyrka som kan hjälpa nationella polismyndigheter i brottsutredningar. Vi vill också ha en europeisk åklagarmyndighet för att utreda den sortens internationella brott.

Ja till en europeisk koldioxidskatt för klimatets skull

EU måste ta klimattäten internationellt. Utsläpp är gränsöverskridande. Mer internationellt och europeiskt samarbete behövs för att få den som smutsar ner att betala mer. För konkurrensen skull ska samma regler gälla i alla EU-länder, och allra helst på internationell nivå. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt på EU-nivå. Handeln av utsläppsrätter måste också fungera bättre för att få en bättre klimatstyrning.

Ladda hem som PDF

Liberala Europa

I EU-parlamentet samarbetar vi i den liberala partigruppen Alde, Alliance of Liberals and Democrats of Europe.