Se alla

Etikett: Unga

17 juni 2022

Förskolan

Inget är viktigare än en bra start. Det ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika…

Barn i gummistövlar lekandes i vattenpöl.
1 juli 2021

Barns rättigheter

Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg, och hjälp och kunskap på vägen till vuxenlivet. För en del…

29 mars 2019

Erasmus

Fler svenskar i EU:s studentutbyte Erasmus+ Möjligheten att studera i ett annat medlemsland är ett konkret exempel på hur den fria rörligheten berikar livet…

2 augusti 2015

Lärlingar

De svenska yrkesutbildningarna är överakademiserade. Hantverksyrken lär man sig bättre på en arbetsplats än i skolan. Gymnasieutbildning till hantverksyrken ska därför ske som lärlingsutbildning.…

Unga fotbollsspelare från vyn av fotbollsmål.
31 juli 2015

Idrott

Liberalerna vill ha en självständig idrottsrörelse med demokratiska värderingar som ger alla möjligheter till positiva upplevelser av idrott. Engagemanget och sammanhållningen inom idrottsrörelsen betyder…

26 juli 2015

Nyanlända elever

Sverige har vid flera tillfälle tagit emot barn och unga som flytt från krig och förtryck för att söka sig en fristad hos oss.…

Ung elever sittandes koncentrerad vid skolbänk.
26 juli 2015

Anpassad skola

Kunskap är biljetten vidare i livet. Vi vill att alla barn ska ha rätt att lära och utvecklas. Den anpassade skolan ger elever med…

Student hållandes i kurslitteratur och anteckningsblock
26 juli 2015

Studiemedel

Det är ambitionen, inte pengar, som ska avgöra om man vill och kan studera vidare. Studiemedel är grundläggande för en jämlik högskola som ger…

18 juli 2015

Elevhälsa

Elever som mår dåligt eller lider av psykisk ohälsa behöver stöd. Elevhälsan fyller en viktig funktion. Elever som är trygga och mår bra presterar…

18 juli 2015

Barnäktenskap

Det har under lång tid funnits en mängd kryphål för att äktenskap där en av parterna är under 18 år erkänts, trots att det…

Foto på staplat pappersarbete mot reflekterande bakgrund.
18 juli 2015

Arbetsrätt

Sverige behöver en modern arbetsrätt. Dagens regelverk är anpassade efter en tid när normen var att en person arbetade på samma arbetsplats hela yrkeslivet.…