Se alla

Liberalerna: Nya redskap i arbetet mot ungdomars brottslighet

Torsdag 16 mars 2017

Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp under ledning av Roger Haddad har idag presenterat två förslag för att få ungdomar att lämna en kriminell livsstil. Förslagen går ut på att slopa den så kallade straffrabatten för ungdomar i åldern 18–20 år som återfaller i brott, samt införa jourdomstolar.

– Detta är viktiga förslag för att lagföra unga som är på väg åt fel håll i livet. Det krävs handling från rättsstaten. Förslagen leder till snabbare och tydligare påföljder för unga återfallsförbrytare, säger Roger Haddad, ordförande i Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp. 

– Ungdomar som

Liberalerna: Nya redskap i arbetet mot ungdomars brottslighet