Se alla

Erasmus

Liberalerna vill:

  • Fler svenskar i EU:s studentutbyte Erasmus+
  • Större möjlighet till utbytesstudier för personer med funktionsnedsättning
Fler svenskar i EU:s studentutbyte Erasmus+

Möjligheten att studera i ett annat medlemsland är ett konkret exempel på hur den fria rörligheten berikar livet för tusentals européer. Men våra studenter hör till dem som i lägst utsträckning deltar i EU:s utbytesprogram. Detta måste ändras och fler utbildningar i Sverige, även yrkesutbildningar, måste öppna upp möjligheten för att deras studenter ska kunna delta i utbytesprogrammet.

Större möjlighet till utbytesstudier för personer med funktionsnedsättning

Den fria rörligheten ska aldrig begränsas på grund av funktionsnedsättning. Därför bör utbytesprogrammet Erasmus+ vidgas och bli mer lättillgängligt för personer med funktionsnedsättning, både på akademiska utbildningar och på yrkesutbildningar. Detta kräver ökat stöd för studenter med funktionsnedsättning i Erasmus+ och mer information till skolornas personal och studenter om möjligheterna till utbytesstudier.

Ladda hem som PDF