Se alla

Utbildning

Fler svenskar på europeiska universitet

EU-medborgare har rätt att bo och jobba var de vill i hela unionen, och få samma behandling som andra i det land de flyttat till. Det har också blivit betydligt enklare att studera på universitet i resten av Europa, mycket tack vare Erasmus+-programmet.

Andelen svenska studenter som väljer att studera i Europa ligger långt efter andra europeiska och nordiska länder. Det är synd, för en utbytestermin via Erasmus+ ger studenter ett stort mervärde i form av interkulturell kompetens och förmågan att kunna samarbeta med många olika människor, kanske till och med kunskaper i ett nytt språk. Det behövs fler svenskar i EU som är med och lär sig och påverkar.

Liberalerna vill:

  • Fler svenskar i EU:s studentutbyte Erasmus+
  • Större möjlighet till utbytesstudier för personer med funktionsnedsättning
  • Gör det enklare att jämföra gymnasiebetyg inom EU

FLER SVENSKAR I EU:S STUDENTUTBYTE ERASMUS+

Möjligheten att studera i ett annat medlemsland är ett konkret exempel på hur den fria rörligheten berikar livet för tusentals européer. Men våra studenter hör till dem som i lägst utsträckning deltar i EU:s utbytesprogram. Fler utbildningar i Sverige, även yrkesutbildningar, måste öppna upp möjligheten för att deras studenter ska kunna delta i utbytesprogrammet. Liberalerna vill också öka budgeten för utbytesprogrammet Erasmus+, så att fler européer får chans till utbyte under sina studier.

FÖRENKLA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Den fria rörligheten ska aldrig begränsas på grund av funktionsnedsättning. Därför bör utbytesprogrammet Erasmus+ vidgas och bli mer lättillgängligt för personer med funktionsnedsättning, både på akademiska utbildningar och på yrkesutbildningar. Detta kräver ökat stöd för studenter med funktionsnedsättning i Erasmus+ och mer information till skolornas personal och studenter om möjligheterna till utbytesstudier.

GÖR DET ENKLARE ATT JÄMFÖRA GYMNASIEBETYG

Skilda betygssystem inom EU sätter käppar i hjulet för kunskapstörstande unga som vill studera utomlands. Vi vill införa en standard som gör det lättare att översätta gymnasiebetyg från olika EU-länder för att underlätta studier i hela EU. Så kan fler svenska elever ges möjlighet att studera i ett annat land i Europa.

Ladda hem som PDF