Se alla

Etikett: Landsbygd

Bygdepolitik
2 augusti 2022

Glesbygd

Vår utgångspunkt är tron på människors makt över sin egen situation och möjlighet att skapa sin egen framtid. En liberal politik för hela Sverige…

Vindkraftverk i anslutning till klipptopp
24 mars 2022

Vindkraft

Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix. När elbehovet ökar är det vindkraften och…

31 januari 2022

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

2 april 2019

Regionalpolitik

En modern regionalpolitik För ett konkurrenskraftigt EU krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt. Det är dock inte bidrag som skapar tillväxt och…

1 april 2019

Jordbruk

Jordbruksbudget Liberalerna vill att jordbrukets andel av EU:s budget ska minska och att hälften av jordbruksstödet ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling.…

29 mars 2019

Djurskydd

Tydlig matmärkning Hur vår mat och våra livsmedel produceras spelar stor roll både för hur vi och klimatet och miljön mår. Det behövs ett…

31 januari 2018

Vattenkraft

Vattenkraften var en förutsättning för att Sverige skulle bli en industrination. Den är pålitlig och flexibel. Tack vare vattenkraften klarar elsystemet förhållandevis mycket väderberoende…

Strandkant, Östersjön.
2 augusti 2015

Östersjön

Vi måste ta bättre hand om Östersjön. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Näringsutsläppen måste börja minska igen. Det ska inte finnas döda…

Högakustenbron i rosa skymning.
2 augusti 2015

Regional utveckling

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Alla ska ha möjlighet att bo och arbeta på landsbygden och samtidigt ha tillgång till grundläggande samhällsservice.…

Drönarbild över motorväg.
31 juli 2015

Infrastruktur och trafik

Vi vill rusta och bygg ut vägar och järnvägar för ökad trafiksäkerhet och för att möjliggöra längre, tyngre, tåg och lastbilar. Det ger färre…

Djup granskog med ljus i horisonten.
26 juli 2015

Skogen

För att skogspolitikens miljö- och produktionsmål båda ska nås krävs samförstånd. Regeringens politik har varit ensidig och har lett till hårda låsningar då den…

Fiskebåt i stilla vatten under soluppgång.
22 juli 2015

Fiske

Fisket måste bedrivas långsiktigt hållbart. Fiskbestånden ska vara livskraftiga. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Kvoter ska vila på vetenskaplig grund. När bedömningarna…