Se alla

Djurskydd

Ett värdigt liv för Europas djur

All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Kontroll av att nationella lagar och EU-regler efterlevs ska skärpas. En minskad och ansvarsfull antibiotikaanvändning är viktig för djur och folkhälsan. I EU ska inte djur transporteras långa sträckor på ett sätt som hotar djurens välmående utan slakt ska ske nära platsen där djuren levt. 

Djurplågeri, onödigt lidande och vanskötsel av djur i samband med djurhållning och slakt.  Djur som trängs ihop och forslas långa vägar kors och tvärs genom Europa på väg till slakt. Gigantiska anläggningar för ägg och uppfödning av fåglar som pickar ihjäl varandra. Det är verkligheten för många djur. 

Liberalerna vill:

  • Inför gemensam EU-märkning av mat för medvetna konsumentval.
  • Utvidga EU:s veterinärmyndighets kontroller och befogenheter.
  • Antibiotikaanvändningen måste bli mer ansvarsfull och minskas.
  • Stoppa alla långväga djurtransporter till slakterierna.

INFÖR TYDLIG MATMÄRKNING

Hur vår mat odlas, hur djurhållningen sker och hur våra livsmedel produceras spelar stor roll både för hur vi når klimatmålen och hur vi människor och djur mår. Vi vill se ett hållbart kretslopp där näring går från jord till bord och sedan tillbaka till jorden. När vi handlar mat ska vi enkelt som konsumenter kunna göra klimatsmarta val och då behövs en tydlig märkning i hela Europa.

GE EU:S VETERINÄRMYNDIGHET ÖKADE BEFOGENHETER

EU:s veterinärmyndighet ska utvecklas till ”matens och märkningens FBI”, som gör täta kontroller av livsmedelssäkerhet, odling, djurhållning och livsmedelsinformation. Denna myndighet ska ha resurser och sanktionsmöjligheter för att se till att medlemsländerna följer de uppställda reglerna kring djurskydd och livsmedelssäkerhet.

INGA LÅNGA TRANSPORTER OCH MINSKAD ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

Användningen av antibiotika både hos människor och djur måste minskas. EU ska verka globalt för en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Svensk mat ska produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn. Det är en konkurrensfördel som måste värnas. Djur ska inte transporteras långa sträckor på ett sätt som hotar djurens hälsa utan en värdig slakt ska ske nära platsen där djuren levt. 

Ladda hem som PDF