Se alla

Djurskydd

All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs ska skärpas. En ansvarsfull antibiotikaanvändning är viktig för djur och folkhälsan.

Liberalerna vill:

  • Tydlig matmärkning för medvetna val
  • Vidga EU:s veterinärmyndighets arbete
  • Jobba för en ansvarsfull antibiotikaanvändning
  • Följa EU-reglering om antibiotikaanvändning
Tydlig matmärkning

Hur vår mat och våra livsmedel produceras spelar stor roll både för hur vi och klimatet och miljön mår. Det behövs ett hållbart kretslopp där näringen går från jord till bord och sedan tillbaka till jorden.Allt fler väljer mat som både är mer hälsosam och har mindre klimatpåverkan. När vi handlar ska vi enkelt kunna göra bra val och då behövs även tydlig och bra märkning på vår mat.

EU:s veterinärmyndighets vidgade roll

Vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska utvecklas till ”matens och märkningens FBI”, som gör täta kontroller av livsmedelssäkerhet och livsmedelsinformation. Myndigheten har resurser ochsanktionsmöjligheter för att se till att medlemsländerna följer de uppställda reglerna kring djurskydd och livsmedelssäkerhet.

Antibiotika och strängare EU-regler

Användningen av antibiotika bland både människor och djur måste minska eftersom utvecklingen av antibiotikaresistens hotar folkhälsan. Liberalerna måste därför arbeta i EU och globalt för en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Antibiotika ska aldrig användas i onödan. När de nya strängare EU-reglerna för antibiotikaanvändningen på djur och veterinärers antibiotikahantering träder ikraft måste tillsynen skärpas för att säkra efterlevnaden. Svensk mat är klimatsmart och produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn. Det är en konkurrensfördel som måste värnas. Bra djurskydd leder till att mindre antibiotika används, vilket är viktigt. Bättre djurskydd i resten av Europa är alltså bra för både djuren, konsumenterna och folkhälsan.

Ladda hem som PDF