Se alla

Regionalpolitik

Regional utveckling istället för bidrag

Om EU:s medlemsstater ska vara konkurrenskraftiga i den globala ekonomin krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt. EU:s budget är ett viktigt verktyg för att finansiera reformer med ett tydligt europeiskt värde, men då måste otidsenliga och ineffektiva subventioner till jordbruk och regionalpolitik ersättas med satsningar på forskning, utbildning, infrastruktur och innovation.

Jobben och välfärden i Europa hotas om inte EU:s konkurrenskraft stärks. Konkurrensen från USA och ett flertal länder i Asien med Kina i spetsen har på flera områden passerat EU och har nu ett strategiskt försprång när det gäller ekonomisk tillväxt, komponenttillverkning och kompetensförsörjning.

Liberalerna vill:

  • Regionalpolitiken ska leda till regional utveckling.
  • Fondernas finansiering får inte motverka klimatmålen.
  • Gott företagsklimat och stärkt inre marknad bättre än stödpaket.
  • Stödet ska kunna riktas direkt till regioner och civilsamhälle.

REGIONAL UTVECKLING ISTÄLLET FÖR STÖDPAKET

Ett konkurrenskraftigt EU kräver att alla delar av unionen växer ekonomiskt. Det är inte regionala stödpaket som skapar tillväxt och välstånd i Europa utan en fördjupad inre marknad, framsynta investeringar och ett gott innovations- och företagsklimat. Regional-, social- och landsbygdsfonderna måste minskas drastiskt och slås ihop för att nå bättre effektivitet och samordningsvinster. 

STÖD ENDAST DE FATTIGA LÄNDERNA

Vi vill att stöden i betydligt större utsträckning ska inriktas på investeringar i de fattigaste länderna i EU, samt att fonderna ska användas till investeringar med tydligt europeiskt mervärde såsom gränsöverskridande infrastruktur och samarbeten. För de rikare EU-länderna bör graden av medfinansiering öka. Regionalpolitiken får inte finansiera åtgärder som motverkar klimatmålen.

STÖD DIREKT TILL REGIONER OCH CIVILSAMHÄLLE

Idag kanaliseras stödet via EU:s olika fonder till medlemsländerna på nationell nivå som sedan i sin tur ansvarar för genomförandet av projekt. Vi anser att dessa stöd ska minska drastiskt, men att delar av det stöd som kvarstår ska kunna utgå direkt till den regionala eller lokala nivån. Det bör även vara möjligt att betala ut stöd direkt till civilsamhället som bidrar till utveckling.

Ladda hem som PDF