Se alla

Regionalpolitik

Liberalerna vill:

  • En modern regionalpolitik –mindre bidrag, bättre marknad
  • Stöd direkt till regioner och civilsamhälle
En modern regionalpolitik

För ett konkurrenskraftigt EU krävs att alla delar av unionen växer ekonomiskt. Det är dock inte bidrag som skapar tillväxt och välstånd i Europa, utan framför allt en effektiv inre marknad, investeringar och ett gott innovations- och företagsklimat. Regional-, social- och landsbygdsfonderna måste minskas drastiskt och slås ihop för att nå bättre effektivitet och samordningsvinster. Liberalerna vill att stöden i betydligt större utsträckning ska inriktas på investeringar i de fattigaste länderna i EU, samt att fonderna ska användas till investeringar med tydligt europeiskt mervärde, exempelvis gränsöverskridande infrastruktur. För de rikare EU-länderna bör graden av medfinansiering öka. Övergången från stöd till regionfonder för riskvilligt kapital bör utvecklas vidare. Regionalpolitiken ska inte finansiera åtgärder som motverkar målsättningarna i klimatavtalet från Paris.

Stöd direkt till regioner och civilsamhälle

Idag kanaliseras stöd via EU:s olika fonder till medlemsländerna på nationell nivå som sedan i sin tur ansvarar för genomförande av projekt. Liberalerna anser att dessa stöd ska minska drastiskt men att delar av det stöd som kvarstår ska kunna utgå direkt till den regionala eller lokala nivån. Det bör även vara möjligt att betala ut stöd direkt till exempelvis organisationer som är verksamma i civilsamhället och som driver verksamhet i linje med målen för fonderna.

 

Ladda hem som PDF