Se alla

Kategori: Skola

Sida 2 av 3

3 augusti 2021

Mer tid i skolan

Under pandemin har flera brister i skolsystemet blivit smärtsamt tydliga. Liberalerna menar dock att skolans svagheter må förvisso har blivit än mer tydliga under…

2 augusti 2021

Hög tid att uppvärdera praktiska färdigheter

Just nu riskerar antalet långtidsarbetslösa i Sverige nå över 200 000 personer. Gruppen av lågutbildade och arbetslösa utrikesfödda som inte får möjlighet att komma…

23 maj 2021

Återupprätta kunskapsskolan

Klassresan börjar i klassrummet. Det är därför Liberalerna alltid sätter kunskap och bildning i första rummet. En skola där alla elever får chansen att…

22 december 2020

Nu förlängs det slopade fribeloppet

Idag kan Liberalerna presentera en förlängning av det slopade fribeloppet. Ett fortsatt behov finns av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i…

26 augusti 2020

Forskningspolitik för framtiden

Liberalerna presenterar idag vårt förslag till en nystart för forskningspolitiken. För att återstarta Sverige kräver vi högre ambitionsnivåer för forskningspolitiken med fokus på kvalitet.…