Se alla

Liberalerna presenterar Ordningslyftet

Tio punkter för ökad ordning och studiero

Tisdag 10 mars 2020

Allt fler elever känner sig otrygga i skolan samtidigt som färre upplever studiero på lektionerna. Dessutom undviker lärare att ingripa i bråk på grund av rädsla för att bli anmälda. Liberalerna presenterar idag Ordningslyftet som innebär tio krav inför den kommande förhandlingen om den nationella planen för trygghet och studiero.

– Det är de svagaste och mest utsatta eleverna som drabbas värst av att skolan inte utgör en lugn och säker plats. Men ingen elev ska uppleva att de inte kan koncentrera sig på lektionerna eller känna sig rädda för att bli utsatta i korridorerna. Ordningslyftet handlar om att värna alla elevers rätt till trygghet och studiero, säger Nyamko Sabuni.

Liberalerna vill gå längre i arbetet för att stärka tryggheten, säkra studieron och ge lärarna mandat att vara ledare i klassrummet och lägger därför fram förslag till tio konkreta åtgärder för att säkra elevers rätt till en trygg skola.

– Studiero och trygghet är avgörande för hela skolverksamheten och undervisningen. Det är ingen överdrift att påstå att Barn-och elevombudet vid Skolinspektionen har skapat en rädd lärarkår där många lärare avstår från att ingripa mot stökiga elever som stör undervisningen och bokstavligen förstör för övriga klasskamrater. Liberalerna kräver att BEO avvecklas, säger Roger Haddad, skolpolitisk talesperson.

Läs hela rapporten med samtliga förslag här