Se alla

Liberalernas ordningslyft

Tio punkter för ökad ordning och studiero

Fredag 29 april 2022

Allt fler elever känner sig otrygga i skolan samtidigt som färre upplever studiero på lektionerna. Dessutom undviker lärare att ingripa i bråk på grund av rädsla för att bli anmälda.

Liberalerna har länge lyft att skolan behöver ett ordningslyft. De senaste rapporterna visar att det behövs nu mer än någonsin. Stök i klassrummet är vardag för en tredjedel av alla elever i grundskolan. Prat, spring och stim under lektionstid tar tid från lektionen och förstör elevernas studiero. Stök är också ett av lärares tre största arbetmiljöproblem tillsammans med administration och brist på stöd från skolledningen.

Liberalernas program Ordningslyftet innehåller tio åtgärder för att stärka elevers rätt till en trygg skola, säkra studieron i klassrummen och ge lärarna mandat att vara ledare i klassrummet.

De svagaste och mest utsatta eleverna är de som drabbas värst av att skolan inte utgör en lugn och säker plats. Ingen elev ska uppleva att de inte kan koncentrera sig på lektionerna eller känna sig rädda för att bli utsatta i korridorerna.

Studiero och trygghet är avgörande för hela skolverksamheten och undervisningen. Barn-och elevombudet vid Skolinspektionen har skapat en rädd lärarkår där många lärare avstår från att ingripa mot stökiga elever som stör undervisningen och bokstavligen förstör för övriga klasskamrater. Liberalerna kräver därför att BEO avvecklas.

Läs hela rapporten med samtliga förslag här