Se alla

Liberalerna vill modernisera friskolesystemet

Söndag 10 oktober 2021

En väl fungerande skola kan vara språngbräda till nya möjligheter i livet. Det är också den bästa skyddsvallen mot social utsatthet. Därför måste vi ta itu med det som inte fungerar i svensk skola. Varje elev måste få gå i en skola där kunskapen står i centrum. Det skriver Nyamko Sabuni och Fredrik Malm på DN debatt. Idag lämnar ungefär 17% av Sveriges elever grundskolan utan gymnasiebehörighet. De största internationella kunskapsmätningarna visar att svenska elevers resultat har försämrats över tid sedan 1995. Trots denna nedåtgående trend vill regeringen ta bort ordet kunskapskrav från läroplanen, med motiveringen att det sänder signaler om att skolan ställer krav på kunskap. Liberalerna menar att det är exakt vad skolan borde göra. Att ställa krav är att bry sig.

Liberalerna kommer alltid värna familjers frihet att själva välja skola, fristående som kommunal. Vi kommer dock att fortsätta kämpa för ett förstatligande av skolan för att ge eleverna bättre förutsättningar oavsett vart i landet de bor.

Liberalerna kommer därför föreslå följande under partiets landsmöte i november:

  • Förstärkt ägarprövning. Man bör endast godta långsiktiga ägare med bra förutsättningar att bedriva högkvalitativ utbildning. Utländska ägarkapital bör granskas noga.
  • Höj kraven på skolchefer och rektorer. Liberalerna vill se kontroller av skolchefer och rektorer för att förhindra att skolor drivs av aktörer med förbindelser till extremism eller ekonomisk brottslighet.
  • Skolinspektionen ska inte förvarna för kommande inspektioner. Vanligtvis kontaktas de skolor som ska granskas i förväg, vilket kan leda till att allvarliga brister döljs. Liberalerna vill därför att skolinspektionens besök inte ska förannonseras längre.
  • En gemensam och inkluderande skolvalsplattform. Liberalerna vill underlätta skolvalet genom att skapa en digital plattform där alla skolor finns samlade, även friskolor.
  • En nationell skolpeng i stället för kommunal elevpeng. Idag är det kommunerna som måste ha beredskap att ta emot elever utan skolplats. Vi vill att även friskolorna ska kunna tillhandahålla beredskapsplatser och vill därför införa en nationell skolpeng som går direkt till skolan och som baseras på elevens behov samt skolans förutsättningar.
  • Legitimerade lärare ska alltid prioriteras. Det finns både kommunala och fristående sparar pengar på att anställa outbildade istället för legitimerade lärare. Vi anser att läraren är fundamental för att utbildningen ska hålla hög kvalitet och vill därför att skolinspektionen ska kunna få kritik, hot om vite eller i värsta fall nedläggning.
  • Ny modell för att motverka betygsinflation. Elevernas betyg får inte avvika för mycket från skolans genomsnittliga resultat på externa kunskapsprov. Oseriösa aktörer ska inte dra nytta av att ge omotiverade höga betyg.

Läs hela artikeln här.