Se alla

Mindre skärmtid – mer läsning

Söndag 20 augusti 2023

Vi liberaler älskar kunskap och bildning, eftersom kunskap öppnar dörrar och skapar möjligheter.

Sverige har idag en läskris. Var femte elev i årskurs fyra kan inte läsa ordentligt och små barns vardag domineras av surfplattor, mobiler och datorer. Liberalerna är Sveriges skolparti och vi sätter alltid skolan först. Nu tar vi strid mot tiktokhjärnan och för att varje unge ska lära sig att läsa och skriva ordentligt.

Mindre skärmtid i skolan
I skolan ska fokus ligga på kunskap och lärande och barn lär sig bäst med papper, penna och riktiga böcker. Skärmar, korta klipp och sociala medier får eleverna nog av under sin fritid. Skolan ska vara en motvikt.

Mer läsning i lågstadiet
Att kunna läsa och skriva är grunden för allt lärande. Varje elev ska få det stöd som behövs för att lära sig att räkna, läsa och skriva för hand. Vi ökar undervisningen i svenska och stärker de tidiga insatserna för de elever som behöver extra stöd.

Fler skolböcker
Liberalerna i regering satsar stort på riktiga skolböcker. Totalt blir det tre miljoner nya skolböcker till svenska skolor de närmsta åren.