Se alla
Skolminister Lotta Edholm

Fler vägar in i arbetslivet med gymnasiala yrkesutbildningar

Fredag 14 juli 2023

Omkring 15 procent av eleverna som går ut grundskolan idag är inte behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. För att förbättra deras chans att skaffa en yrkesutbildning föreslår Liberalerna och regeringen en gymnasial yrkesutbildning med tydlig praktisk inriktning. Ambitionen är att eleverna ska få möjlighet till snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Möjligheten till en yrkesutbildning är viktig för ungdomarna, som därigenom får bättre möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och skaffa sig ett jobb.

De nya utbildningarna kan samtidigt bidra till kompetensförsörjningen. I många branscher är det svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft, och där kan de gymnasiala yrkesutbildningarna komma att spela en viktig roll. Företrädare för arbetslivet ska involveras gällande utbildningarnas innehåll, för att utbildningarna ska svara mot de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar.