Se alla

Nu går vi från skärm till pärm

Måndag 2 oktober 2023

Skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barns lärande och utveckling i förskolan. Trots detta så har skärmanvändningen i skolväsendet ökat de senaste åren. Skärmanvändningen bidrar till sämre språkutveckling, försvårad inlärning och koncentrationssvårigheter.

Regeringen genomför därför åtgärder för att minska skärmtiden. Skolverket ska få i uppdrag att ta bort kraven i förskolans läroplan som säger att digitala lärverktyg ska användas i förskolan. Förskolans utbildning ska i huvudsak vara skärmfri för barnen. Tillsammans går vi från skärm till pärm.