Se alla

Unik statistik visar att en kraftsamling för skolan inte kan vänta

Lördag 20 november 2021

Liberalerna har granskat skolresultaten i utsatta områden år för år sedan Socialdemokraterna tillträdde regeringsmakten. Läget är akut, visar ny statistik på andelen underkända elever som bor i utsatta områden.

Liberalerna presenterar i dag unik statistik om regeringens skolmisslyckande. Genom nya data från SCB framkommer det för första gången hur skolresultaten har utvecklats för elever från de 61 områden som finns med på Polismyndighetens lista över utsatta områden. 

  1. Dubbelt så stor andel elever från utsatta områden blir underkända i skolan jämfört med övriga  riket. 
  2. Ingen förbättring har skett för elever från utsatta områden sedan regeringen tillträdde år 2014. Nästan hälften av eleverna från särskilt utsatta områden misslyckas i skolan. 
  3. Fortsatt stora könsskillnader i skolresultaten mellan pojkar och flickor i utsatta områden. 

Sverige behöver ett förortslyft och en offensiv reformagenda för skolan med en liberal och borgerlig regering. Den socialdemokratiska regeringen har övergivit skoleleverna i utsatta områden säger Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna. 

UTVECKLINGEN GÅR ATT VÄNDA MED LIBERAL POLITIK 

Svensk skola ska upp i topp igen. För det krävs mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar, studiero och skolböcker i varje ämne. Det finns ingen genväg till kunskap, det behövs tid och skickliga lärare säger Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson för Liberalerna. 

Liberalerna är övertygade om att det går att förbättra skolresultaten. Vi har lyckats med det förut, vilket har visat sig i flera internationella mätningar. Det är uppenbart att det särskilt i Sveriges utsatta områden finns behov av en ny politisk inriktning. Liberalerna vill verka för en ny borgerlig regering, som kan driva en reformagenda för skolan som sätter kunskap i första rummet. För oss finns det knappast något viktigare. Framtiden avgörs i klassrummet.