Se alla

Liberalerna budgetsatsar på skolan

Torsdag 30 september 2021

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga lärare. Och det ska vara lugn och ro i alla klassrum.

Det är avgörande för elever att lära sig läsa och behärska grundläggande matematik. Då är det viktigt med lärarledd undervisning. Särskilt för nyanlända, säger Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson, till Dagens Nyheter.

Liberalerna avsätter drygt en halv miljard per år i sin budget till skolan för att öka antalet lärarledda lektioner och läromedel. Det är främst undervisningstiden i ämnena svenska och matematik som prioriteras och lektionstiden i skolan ska dessutom utökas med 140 timmer per år.

Vi vill att elever ska ha egna läromedel. Man ska inte behöva dela läroböcker med andra, som folk till exempel har kluddat och rivit i. Eleverna ska kunna ta med böcker hem och behålla dem för att titta i efteråt. Säger Fredrik Malm.

Jämsides med att Liberalerna vill se mer lärarledd undervisning så kvarstår problematiken kring lärarbristen. SCB:s prognoser visar att antalet elever förväntas öka samtidigt som antalet lärare blir färre. Liberalerna satsar på att förbättra arbetsmiljön för lärarna bland annat genom en statlig finansiering av skolan, berättar Fredrik Malm. Partiet ser också gärna att man kortar den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU), samt inför lönetillägg för att göra läraryrket mer attraktivt.

Läs hela artikeln här.