Se alla

Kategori: Skola

Sida 3 av 4

23 maj 2021

Återupprätta kunskapsskolan

Klassresan börjar i klassrummet. Det är därför Liberalerna alltid sätter kunskap och bildning i första rummet. En skola där alla elever får chansen att…

22 december 2020

Nu förlängs det slopade fribeloppet

Idag kan Liberalerna presentera en förlängning av det slopade fribeloppet. Ett fortsatt behov finns av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i…

26 augusti 2020

Forskningspolitik för framtiden

Liberalerna presenterar idag vårt förslag till en nystart för forskningspolitiken. För att återstarta Sverige kräver vi högre ambitionsnivåer för forskningspolitiken med fokus på kvalitet.…

13 augusti 2020

Återstart för svensk skola

I dag höll Nyamko Sabuni sitt sommartal där hon presenterade hur vi kan återstarta Sverige. En viktig del är att alla får med sig en bra skolgång som ger…