Se alla

Liberalernas budget -14 miljarder mer till skolan

Fredag 1 oktober 2021

Liberalerna presenterar idag sin första budgetmotion efter att Januariavtalet fallit. Liberalerna satsar 14 miljarder mer än regeringen på skolan. Bland annat så föreslår L att lärare som undervisar i utsatta områden ska få höjd lön redan under nästa år. Politiken måste leverera om Sverige ska resa sig efter den värsta krisen i modern tid. Det är även med en historiskt svag arbetsmarknad och en allvarlig utbildningsskuld som en ny generation gör sig redo att möta vuxenlivet.

 Liberalerna satsar 14 miljarder mer på skolan än regeringen. En framtidsinriktad budget måste prioritera skolan, inte ytterligare bidrag eller en ”familjevecka”. Vi vill att skolan ska vara trygg, att varje elev få tillräckligt med undervisning i svenska och matematik och inte minst riktiga läroböcker, säger Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.

I ett läge där utanförskapet växer, skolan brister och tillgången till fossilfri energi snabbt gjorts till en klassfråga prioriterar regeringen fel saker. Resultatet blir att regeringen använder det ekonomiska utrymme som vi byggt upp under lång tid för kristider som dessa för att montera ned arbetslinjen, återinföra de rödgrönas flumskola och möta klimathotet med symbolpolitik.

Det krävs en ny start för Sverige. Liberalerna är partiet för alla de som vill byta regering och prioritera skola, integration och klimat. I dag presenterar Liberalerna sin första budgetmotion efter att Januariavtalet fallit, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson.

14 miljarder mer till skolan

Liberalerna satsar 14 miljarder mer på skolan än regeringen. Dessa föreslår vi bland annat ska användas till uthålliga åtgärder mot kunskapstappet till följd av pandemin, fler läroböcker för skolelever samt säkerställa fler undervisningstimmar i matematik och svenska. Lärarna spelar en central roll för att uppnå Liberalernas mål om att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. Det måste bli mer attraktivt för erfarna och behöriga lärare att söka sig till skolor i utsatta områden. Liberalerna avsätter därför 1,5 miljarder i syfte att förbättra villkoren för lärare på skolor i utsatta områden och på så vis behålla, rekrytera samt motivera erfarna och behöriga lärare till dessa. Därtill föreslår vi ett förstatligande av skolans huvudmannaskap  senast 2026.

Omfattande elektrifiering av transporter

Liberalerna föreslår även kraftfulla satsningar för att minska utsläppen från transportsektorn. Bland annat ökar vi stöden till laddstolpsutbyggnad med 3 miljarder. Vi inför ett nytt investeringsstöd för utsläppsfria arbetsmaskiner och lastbilar. För att säkra morgondagens energiförsörjning anslår vi bland annat 500 miljoner till kärnenergiforskning.

Trygghet i hela landet

För att säkra tryggheten i hela landet anslår Liberalerna även 7,6 miljarder mer än regeringen till förstärkningar av hela rättsväsendet. Den allvarliga utvecklingen med skjutningar och en öppet opererande organiserad brottslighet måste vi trycka tillbaka med fler som griper, dömer och vaktar fängelser.

Här kan du läsa Liberalernas budgetmotion.

Se Nyamko Sabuni och Mats Persson presentera budgetmotionen här.