Se alla

Gör om fritids till efterskola

Tisdag 16 november 2021

Liberalerna sätter skolan först och vill ombilda fritidshemmet till Efterskola. För att vända kunskapsresultaten i den svenska skolan uppåt behöver vi politik som vågar sätta kunskap i första rum. Liberalerna har en bred reformagenda för hela skolväsendet. Vi vill att en ny regering prioriterar skolan, så att fler elever kan nå sin fulla potential och så att läraryrkets attraktivitet kan återupprättas.

Ett allvarligt problem i skolan är att insatser för elever som hamnat efter ofta sker i slutet av högstadiet. Det är ett svek mot eleverna, då ju längre det dröjer innan de fångas upp desto högre är risken för misslyckande. I våras blev nära var tredje elev i årskurs 6 underkänd i ett eller flera ämnen.

Det finns ingen genväg till kunskap – det kräver både tid och ansträngning för att lyckas i skolan, men det handlar även om vilka förutsättningar eleverna har. Svenska elever avsätter nästan minst tid av alla länder i OECD åt skolarbete i form av lektionstid och läxläsning. Efter skoldagens slut går många elever till fritidshemmet, vilket utifrån en internationell jämförelse är en unik verksamhet.

Det svenska fritidshemmet ingår i skolväsendet, men är inte en egen skolform. I grundskolans läroplan har fritidshemmet ett eget kapitel, och enligt läroplanen är fritidshemmets syfte att stimulera eleverna genom en meningsfull fritid med lek och rörelse. Undervisningen ska skilja sig från skolan och fokusera mer på upplevelser och elevernas intresse. Det finns även ett centralt innehåll om vad eleverna ska lära sig. Exempelvis ska eleverna lära sig organisera lekar och hur man bygger med olika material.

Gör om fritids till efterskola

Liberalerna vill ombilda fritidshemmet till Efterskola. Genom en ny läroplan och förändrade styrdokument ska efterskolan få ett uppdrag och syfte som tydligt skiljer sig från fritidshemmets. Efterskolan ska ha i syfte att fler elever får förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav. Genom att samverka med grundskolan och elevernas lärare ska efterskolan bidra med en trygg studiemiljö för läxläsning och andra pedagogiska uppgifter. Efterskolan ska bli skolans förlängda arm.

Det är inte för alla som är på fritids, utan för de barn som skulle behöva läxhjälp eller bättre förstå de ämnen de ligger efter i, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni till TT.

Genom att ge elever bättre studieförutsättningar i tidig ålder kan efterskolan förbättra deras möjlighet att lyckas i grundskolan. Det är inte minst viktigt för elever som har dåliga förutsättningar hemma. Det är särskilt vanligt i utsatta områden, där exempelvis trångboddhet försvårar skolarbete i form av läxläsning.

Här kan du läsa mer i intervjun med Nyamko Sabuni.

Här kan du läsa med om Liberalernas skolpolitik.