Vår politik

  • Satsa på infrastrukturen, rusta upp vägnätet, förstärk broar och påfarter så att 74-tons lastbilar kan trafikera våra vägar.
  • Inför en dubbdäcksavgift istället för dubbdäcksförbud – Polisens resurser behövs på andra ställen i samhället.
  • Höj säkerheten på våra vägar. Rattfyllerister ska kunna få alkolås i sina bilar.
  • Satsa på cykelvägar. Kommuner ska kunna välja att använda intäkter från trängselskatter till finansiering av cykelinfrastruktur.
  • Vi uppmuntrar forskning kring el-vägar.

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bilen kan inte ersättas

Vägtrafiken är viktig för att hela Sverige ska fungera. Bilen är avgörande för att glesbygden ska kunna leva då många måste färdas långa sträckor för att komma fram till skola och arbete. Minst lika viktig är den för att transport av varor ska fungera. För att värna om miljön vill vi att det fossila bränslet ska ersättas med mer miljövänliga alternativ.

Möjliggör för 74-tons lastbilar

Tyngre lastbilar ger mer gods på färre bilar. Det innebär att både energianvändningen och utsläppen av koldioxid minskar när tyngre lastbilar används. Vissa partier vill begränsa vägnätet för de tyngre lastbilarna. De är oroliga att transporter på räls och till sjöss kommer att konkurreras ut. Vi anser att möjligheten att frakta gods på järnväg och till sjöss ska underlättas genom attraktivitet och tillgänglighet ­– inte genom en politik som hindrar vägtransporter. Vi måste komma ihåg att på många håll i landet saknas alternativ till vägtransporter.

Elvägar

Elektrifierade vägar, så kallade elvägar, kan vara ett sätt att minska energianvändningen och utsläppen av koldioxid från tunga fordon. I dagsläget pågår det två olika demonstrationsprojekt för att öka kunskapen. Om något av projekten genomförs med lyckat resultat skapas en möjlighet för att minska godstransporternas klimatpåverkan ytterligare. På så sätt kan elvägar bli en viktig del för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

 

Ladda hem som PDF