Vår politik

  • Behåll dagens system med en låg och stabil fastighetsavgift istället för fastighetsskatt.
  • Hela vinstbeloppet vid fastighetsförsäljning ska kunna skjutas upp och uppskovsbeloppet ska inte beläggs med ränta.
  • Trappa ner ränteavdragen från 30 till 20 procent över tio år, och sänk taket för avdrag från 100 000 kronor till 75 000 kronor.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Låg och förutsägbar fastighetsavgift

Den fastighetsskatt som fanns under Socialdemokraternas tid kunde öka snabbt utan att inkomsterna ökade för den som ägde fastigheten, vilket tvingade människor att flytta från hus och hem. År 2008 avskaffade Alliansen den statliga fastighetsskatten och ersatte den med en kommunal fastighetsavgift med ett lågt tak. Genom slopandet av fastighetsskatten fick alla småhusägare en skattesänkning på minst 0,25 procent av taxeringsvärdet. Men den största fördelen med det nya systemet är att den ger en förutsägbar årlig kostnad som både husägare och husköpare kan ta hänsyn till när de gör sina boendekalkyler.

Minskade kostnader vid flytt

I samband med avskaffandet av fastighetsskatten infördes ett uppskovstak för reavinster i samband med fastighetsförsäljning. Taket innebär i dag att vinster över 1 450 000 kronor direkt måste tas upp till beskattning vid försäljning. Särskilt för dem som under lång tid ägt en bostad kan detta innebära att ett bostadsbyte upplevs som en förlustaffär. Liberalerna föreslår därför att taket för uppskovet helt avskaffas. Samtidigt bör räntan på den uppskjutna reavinstbeskattningen avskaffas. För en person eller ett par med fullt uppskov innebär räntan på motsvarande 3,25 procent en årlig utgift på ca 7 250 kronor. En så betydande extra skatt gör uppskov och bostadsbyten mindre gynnsamt och påverkar rörligheten på bostadsmarknaden.

Nedtrappning av ränteavdragen

Hushållens skuldsättning blir allt större, och framtida kraftiga prisfall riskerar att få stora konsekvenser i form av minskad konsumtion och minskad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden. En faktor som påverkar bostadslånens storlek och hettar upp bostadsmarknaden är ränteavdraget, som i praktiken innebär att skattebetalarna subventionerar en del av bostadsrätts- och husägarnas lån, vilket i sin tur medför att dessa kan belåna sig högre. För att minska riskerna vid en eventuell bostadsbubbla föreslår Liberalerna långsiktigt nedtrappade ränteavdrag från 30 till 20 procent över en tioårsperiod och sänkt tak från 100 000 kronor till 75 000 kronor. För att säkerställa att en sådan nedtrappning inte drabbar hushållens ekonomi villkoras reformen med samtidiga sänkningar av inkomstskatter.