Vår politik

  • Vi vill införa en författningsdomstol, så att beslut som strider mot grundlagarna hindras.
  • Sänk spärrarna till personvalet.
  • Vi vill stärka meddelarskyddet i offentligt finansierad verksamhet, t ex sjukhus och vårdcentraler, som drivs privat.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Ökat skydd för individuella fri- och rättigheter

Grundlagen utgör ett starkt skydd för de individuella fri- och rättigheterna och är grunden i det liberala samhället. Därför har vi drivit på för rättighetsskyddet i grundlagarna: den så kallade rättighetskatalogen i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Grundlagen måste utvecklas

Vi vill införa en författningsdomstol som bevakar att riksdagen fattar beslut som stämmer med grundlagarna. Vi vill också göra personvalet lättare genom att sänka spärrarna. På så sätt skulle vi allihop få bestämma mer över vilka personer som väljs till kommun, landsting och riksdag.

Utöka meddelarskyddet

Liberalerna vill stärka meddelarskyddet i offentligt finansierad verksamhet, till exempel sjukhus och vårdcentraler i privat regi. Meddelarskyddet, som garanterar din anonymitet, är viktigt för att människor ska våga kontakta journalister och berätta om missförhållanden. Därför är det också centralt för tryck- och yttrandefriheten.