Se alla

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden hotas av klimatförändring, miljöförstöring och föroreningar, men även av tjuvjakt och spridning av invasiva arter. EU-samarbetet är vägen till ett grönt och klimatsmart Europa. En hållbar framtid skapar vi tillsammans.

Liberalerna vill:

  • EU ska ta initiativ till att stärka internationella processer inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald.
  • EU ska föra upp frågan om biologisk mångfald på högsta politiska nivå.
Biologisk mångfald för vår och naturens överlevnad

Att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras är vitalt för fortsatt välstånd på jorden. Det krävs internationella krafttag för den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden ärsatt under extrema hot där tusentals arter utrotas varje år. Liberalerna vill att EU bland annat för upp frågan på högsta politiska nivå.

Ladda hem som PDF