Se alla

Regeringens subventioner skadliga för svensk klimatsmart elproduktion

Onsdag 19 april 2017

Liberalerna förnyar nu sin kritik mot energiöverenskommelsen och dagens förslag från regeringen, M, C och KD som innebär att elcertifikatsystemet utökas och förlängs. Elcertifikatsystemet innebär att mogen teknologi subventioneras ytterligare fram till år 2045. Kostnaderna för subventionerna kommer i första hand att bäras av andra elproducenter, framförallt vatten- och kärnkraftsägare, men kommer också på ett eller annat sätt också bäras av elkunderna.

– Vi ser gärna mer förnybar energi men det ska byggas när den behövs och när marknaden vill betala för den, istället för att pressas fram med subventioner. Sverige har redan ett överskott på el och det är oansvarigt att i detta skede öka subventionerna, säger Maria Weimer, energipolitisk talesperson för Liberalerna.

– Förslaget, som är ett samhällsekonomiskt slöseri, bidrar till att vattenkraft och kärnkraft hotas av förtida stängningar. Ökade subventioner i Sverige kan dessutom leda till att omställningen bort från fossil elproduktion i övriga EU försenas, avslutar Maria Weimer.