Se alla

Selimovic (L) nöjd med dagens omröstning om skärpta EU-regler för säkrare och renare bilar

Torsdag 9 februari 2017

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Torsdag 9 februari 2017
Utskottet för inre marknad och konsumentskydd (IMCO) röstade idag om förslaget om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon, det vill säga förslaget som avser skärpa krav på att biltillverkarna följer alla EU:s säkerhets-, miljö- och produktionsregler.

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker för Liberalerna (L), är nöjd med omröstningen:

– Volkswagen-skandalen har skadat hela bilindustrin runt om i EU, och har lett till att förtroendet för biltillverkarna har fått sig en törn. Jag

Selimovic (L) nöjd med dagens omröstning om skärpta EU-regler för säkrare och renare bilar