Se alla

Klimatpolitik

Lägre utsläpp med liberal klimatpolitik

Vi har ingen tid att förlora – EU ska leda det globala klimatarbetet. Grön liberal politik utgår från principen att förorenaren betalar. När den som smutsar ner får betala mer minskar utsläppen eftersom det blir lönsamt med minskade utsläpp, grön teknik – även kärnkraft – och att fånga in koldioxid. Alla subventioner av fossila bränslen ska successivt avvecklas.

Utöver krig är alla stora långsiktiga risker mot mänskligheten kopplade till miljö och klimat såsom extrem hetta, skadliga utsläpp, vattenbrist och bränder som inte går att kontrollera. Vi står inför hotet att djur- och växtarter riskerar utrotning.

 

Liberalerna vill:

  • EU ska ha tydliga mätbara mål för klimatpolitiken
  • Alla fossilfria energislag behövs – även kärnkraften
  • Utsläppsrätter ska omfatta mer och gälla för import till EU
  • EU ska bidra till minskade globala utsläpp genom bistånd
  • Konkreta mål för koldioxidinfångning

TYDLIGA MÅL FÖR KLIMATPOLITIKEN

För att nå målet om ett koldioxidneutralt EU till 2050 behöver EU besluta om att minska koldioxidutsläppen med 95 procent till 2040, jämfört med 1990 års nivå. Då måste priset på utsläpp höjas. Liberalerna vill se ett handelssystem i EU som omfattar alla växthusgaser.

 

ALLA FOSSILFRIA ENERGISLAG BEHÖVS – ÄVEN KÄRNKRAFT

Sol, vind, vatten och kärnkraft är alla fossilfria energislag som behövs för att nå klimatmålet och göra Europa oberoende av import från Ryssland. Tempot måste öka för att koppla samman de europeiska elnäten och skapa en verkligt gemensam elmarknad inom ramen för EU:s energiunion. Bindande mål för fossilfri elproduktion ska sättas för varje EU-land – så att alla är med och tar ansvar. EU behöver också investera mer i forskning och innovation som främjar omställning, framför allt kring utveckling av ny, effektiv och säker kärnkraft. 

 

UTSLÄPPSRÄTTER OCH KOLDIOXIDINFÅNGNING

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) utgör ryggraden för att minska utsläppen. Fler sektorer som idag står utanför ska införlivas. Även länder utanför EU ska kunna ansluta sig till utsläppshandelssystemet. Vi vill att EU sätter upp mål för koldioxidinfångning, med bindande mål för varje medlemsland. Liberalerna föreslår att 200 miljoner ton koldioxid fångas in och lagras senast 2035. Senast 2045 ska EU ha kapacitet att fånga in och lagra minst 1000 miljoner ton koldioxid årligen.

 

ÖKAT KLIMATBISTÅND

EU gynnas av att vi investerar i miljövänlig teknik även i andra länder, där utsläppen kan minska ännu mer per satsad krona. Genom klimatbistånd och tekniköverföring kan EU göra stora insatser för en global hållbar utveckling.

Ladda hem som PDF