Se alla

Energi

Energifrågorna är i högsta grad gränsöverskridande och behöver mer gemensamma beslut. EU-samarbetet är vägen till ett grönt och klimatsmart Europa. En hållbar framtid skapar vi tillsammans. 

Liberalerna vill:

  • Låt inte kärnkraftsmotståndet riskera klimatet
  • En avvecklingsplan för kolkraften i Europa
  • Slutför arbetet med EU:s energiunion med fokus på en fossilfri framtid
  • Sammanlänka EU:s elnät
  • Internationella energiavtal som påverkar flera länder ska skötas av EU, inte av enskilda länder för sig
Låt inte kärnkraftsmotståndet riskera klimatet

För klimatets skull behövs fortsatt kärnkraften, vilket även FN:s klimatpanel understryker. Vi har inte råd att stänga kärnkraftverk när så många länder inom EU fortsatt är beroende av kol och gas. Även om dessa beslut är nationella är det viktigt att de diskuteras på EU-nivå eftersom exempelvis det tyska beslutet att fasa ut kärnkraftverken i förtid fått en kraftig påverkan på hela Europas energisystem med ett fortsatt stort beroende av kolkraft.

En avvecklingsplan för kolkraften i Europa

Den europeiska energiproduktionen bör snarast fasa ut de kraftverk som drivs med fossila bränslen. Liberalerna vill se en vidareutveckling av de EU-instrument som finns för att stötta människor och samhällen i övergången till en grön ekonomi genom investeringar i infrastruktur, utbildning och liknande kombinerat med konkreta planer för utfasning av befintliga kolkraftverk.

Slutför arbetet med EU:s energiunion

EU:s energiunion bör utvecklas ytterligare, med fokus på fossilfri elproduktion som inkluderar vind, sol och vatten men också kärnkraft. Det är också viktigt att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Arbetet med att länka samman EU:s elnät ska fortsätta i hög takt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintlig kapacitet.

Sammanlänkat elnät

Arbetet med att länka samman EU:s elnät ska fortsätta i hög takt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintlig kapacitet. Det finns stora fördelar med att öka sammankopplingen av elnäten i Norden och Europa. Sammantaget leder det till lägre kostnader och bättre miljöprestanda. Genom export av fossilfri el till våra EU-grannar kan vi medverka till klimatomställningen. För att de ekonomiska och miljömässiga nyttorna ska realiseras måste utbyggnaden av elproduktion och överföringskapacitet gå hand i hand. För att Sverige ska kunna exportera el måste det också finnas någon som kan och vill importera. Här behövs strategier och samverkan med berörda länder.

Energiavtal

Stora internationella investeringar i infrastruktur på energiområdet som exempelvis Nordstream II påverkar långt fler länder än dem som förhandlat fram dem. Denna typ av strategiska avtal om energi och infrastruktur för energi med länder utanför EU ska därför skötas gemensamt av unionen och inte av enskilda länder för sig.

Ladda hem som PDF