Se alla

Etikett: Ekonomi

Bygdepolitik
2 augusti 2022

Glesbygd

Vår utgångspunkt är tron på människors makt över sin egen situation och möjlighet att skapa sin egen framtid. En liberal politik för hela Sverige…

Cirkulär ekonomi
2 augusti 2022

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att minska slöseriet med jordens resurser. Produkter ska vara tillverkade för att hålla. De ska kunna repareras och materialen de…

Anteckningsblock, dokument och mappar staplade på hög.
17 juni 2022

Skatter

För att kunna bygga en stark gemensam välfärd behöver vi betala skatt. Det är så vi kan se till att det finns lärare i…

2 april 2019

Utrikeshandel

EU ska leda den fria världen mot bättre handel Världen behöver mer frihandel och färre murar. Men krafterna runt omkring Europa som vill unionen…

1 april 2019

Konsumentpolitik

Skärpta insatser mot varumärkesförfalskningar Genom EU:s varumärkesskydd kan företag enkelt och kostnadseffektivt registrera sina varumärken på den inre marknaden. För att skydda företag från…

1 april 2019

Företagsregler

FRIHET OCH VÄLSTÅND GYNNAS AV ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT För liberaler är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en…

29 mars 2019

Frihandel

En stark röst för global frihandel I en tid då protektionismen växer ska EU fortsatt vara en stark röst för frihandel och stå upp…

29 mars 2019

Euron

Sverige ska införa euron som valuta Sverige och svensk handel förlorar på att stå utanför eurosamarbetet, och utanförskapet riskerar att förvärras när Storbritannien lämnar…

29 mars 2019

Ekonomiskt samarbete

Sverige ska fullt ut följa finanspakten Det ekonomisk-politiska ramverket stärktes efter finanskrisen genom den så kallade finanspakten. Pakten kräver att länder med stora statsskulder…

29 mars 2019

Budget för EU:s framtid

Modernisera EU-budgeten Det rådande EU-samarbetet behöver fördjupas inom en rad områden, vilket kräver stora omprioriteringar inom dagens budgetramar. EU:s budget ska fokusera helt på…

27 mars 2019

Arbetsmarknad

Riv hinder för människors möjligheter till arbete i hela Europa EU:s gemensamma inre marknaden bidrar varje dag till jobb, tillväxt och även konkurrens över…

Euro-sedlar och mynt.
27 mars 2018

Euron

Euron används av över 200 miljoner européer. Tillsammans utgör de Sveriges överlägset viktigaste exportmarknad. Ett införande av euron skulle inte bara underlätta handeln utan…