Se alla

Euron

Sverige ska införa Euron

Liberalerna vill ta Sverige in som fullständig medlem i det europeiska samarbetet senast 2029. Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalernas recept är ett kraftfullt EU som håller ihop, där vi samarbetar ännu tätare än idag. Där andra tvekar är vi tydliga: Sverige ska fullt ut vara med i det europeiska samarbetet. Det gynnar både Sverige och Europa. 

Hushåll och företag har drabbats av den svajiga kronkursen. Företag har mer oförutsägbara kostnader och vi hör berättelser om att växlingskontor tackar nej till svenska kronor. Den höga inflationen späs på ytterligare av den svaga kronan när vi importerar dyra priser. Kronförsvagningen är inte en kortsiktig trend utan något som pågått i över ett decennium. När vi står utanför euron går Sverige samtidigt  miste om inflytande över frågor som påverkar jobb och tillväxt här hemma.

Liberalerna vill:

  • En stark och stabil valuta
  • EU ska stå starkt och enat
  • Sverige ska sitta med vid bordet

EN STARK OCH STABIL VALUTA

För över tjugo år sedan röstade svenska folket nej till euron i en folkomröstning. Sedan dess har värdet på den svenska kronan minskat med över 30 procent. Vi behöver en stark och stabil valuta för enklare handel och stärkt konkurrenskraft. Med samma valuta som två tredjedelar av våra viktigaste handelspartners blir livet lättare för både företag och konsumenter. Det skapar stabilitet och välstånd.

EU SKA STÅ STARKT OCH ENAT 

Euron är den sista pusselbiten för att vårt land fullt ut ska bli en del av den europeiska gemenskapen. Sverige måste välja rätt lag inför euron och ansluta sig till den allt större skaran länder som vill stärka och utveckla EU. Det handlar om att EU ska stå starkt och enat när liberala demokratier hotas. Ju fler länder som delar samma valuta, desto mer kraftfull kan EU bli som ekonomisk aktör i världen. Ett splittrat Europa spelar Putin i händerna, men ett enat Europa kan säkra Ukrainas fred och frihet.

SVERIGE SKA SITTA MED VID VUXENBORDET

Genom att säga nej till euron har vi lämnat ifrån oss ett stort mått av inflytande över den politik som påverkar jobb och välfärd i vårt land. Det är inte en klok politik. I snart 25 år har länderna i eurozonen valt att samarbeta tätt på det ekonomiska området. Ett samarbete som blivit allt djupare och viktigare sedan finanskrisen – och som Sverige helt står utanför. Sverige, som är ett land byggt på handel, i synnerhet export, behöver sitta med vid bordet när frågor hanteras som påverkar vår ekonomi, jobb och välfärd. 

 

Ladda hem som PDF