Se alla

Euron

Euron är ett både politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar gränsöverskridande handel och ekonomisk integration. Dessutom är det i kretsen av euroländer som allt fler viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas.

Liberalerna vill:

  • Sverige ska införa euron som valuta
  • Fortsatta reformer för en stabil eurozon
  • Gemensam finansminister för en eurobudget
  • Europeiska energiavtal bör skrivas i euro
Sverige ska införa euron som valuta

Sverige och svensk handel förlorar på att stå utanför eurosamarbetet, och utanförskapet riskerar att förvärras när Storbritannien lämnar EU, eftersom vi då mister en viktig allierad. Ingen annan fråga är så avgörande för Sveriges ställning i det europeiska samarbetet.

Fortsatta reformer för en stabil eurozon

Efter finanskrisen införde EU och euroländerna nya regler för att stärka de europeiska ekonomierna och förhindra framtida kriser. Liberalerna ser positivt på att eurozonen samarbetar närmare kring den ekonomiska politiken. Eventuella nya samarbeten ska i möjligaste mån vara öppna för alla EU-länder.

Gemensam finansminister för en eurobudget

Liberalerna ser positivt på en gemensam budget och en finansminister för eurozonen, i syfte att stärka eurozonens konkurrenskraft och öka konvergenstakten mellan ekonomierna. Detta måste ske inom befintliga parlamentariska strukturer. En eurozonsbudget kommer att bidra till ett starkare EU som står bättre rustat inför lågkonjunkturer och ytterligare öka incitamenten för svenskt deltagande i euron. Liberalerna välkomnar också att den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) stärks och ges större muskler att förebygga finansiella kriser.

Europeiska energiavtal bör skrivas i euro

En ökad användning av euron internationellt kan innebära minskad osäkerhet och lägre kostnader för europeiska företag. Indirekt hade det även minskat beroendet av dollar i världen och ökat stabiliteten i det internationella ekonomiska systemet. EU bör arbeta för att euron oftare används vid internationella avtal och att den i större utsträckning används som reservvaluta. Energikontrakt som skrivs av EU:s medlemsländer bör i högre grad än idag skrivas i euro.

Ladda hem som PDF