Se alla

Konsumentpolitik

  • Skärpta insatser mot varumärkesförfalskningar
  • Fungerande näthandel i hela EU
  • Gemensam konsumenträtt med höga ambitioner
  • Möjlighet att väcka grupptalan i hela EU

Liberalerna vill:

  • Skärpta insatser mot varumärkesförfalskningar
  • Fungerande näthandel i hela EU
  • Gemensam konsumenträtt med höga ambitioner
  • Möjlighet att väcka grupptalan i hela EU
Skärpta insatser mot varumärkesförfalskningar

Genom EU:s varumärkesskydd kan företag enkelt och kostnadseffektivt registrera sina varumärken på den inre marknaden. För att skydda företag från oseriös konkurrens och organiserad brottslighet är det viktigt att stärka kampen mot import och tillverkning av förfalskningar. För konsumenter handlar det om att stoppa potentiellt farliga produkter, som förfalskade bildelar som inte uppfyller våra säkerhetskrav eller parfymer och leksaker som kan innehålla farliga kemikalier.

Fungerande näthandel i hela EU

Trots att EU är en gemensam marknad där varor och tjänster cirkulerar fritt möts konsumenter ofta av problem när de näthandlar från utlandet. Många näthandlare erbjuder bara leverans till ett fåtal länder, vilket begränsar utbudet och leder till bristande konkurrens. Frakten är dyr, momsreglerna kan vara komplicerade och reglerna för konsumenträtt skiljer sig åt. Liberalerna vill fortsätta riva hinder för att förverkliga en genuin EU-marknad för näthandel.

Gemensam konsumenträtt med höga ambitioner

Du som konsument ska känna dig lika trygg vad gäller garantier, ångerrätt och reklamation – för både varor och tjänster – var i EU du än handlar. För att underlätta för både konsumenter och företag bör EU ha en helt harmoniserad konsumenträtt, inklusive exempelvis regelverk rörande uppsägning abonnemang och köp av finansiella produkter, istället för dagens lapptäcke av nationella konsumentskydd.

Möjlighet att väcka grupptalan i hela EU

Konsumenter som handlar i andra EU-länder ska ha möjlighet att försvara sig mot överprissättning, vårdslöshet eller andra felaktigheter. Händelser som exempelvis diesel-gate, där Volkswagen manipulerat utsläppstest, visar på behovet för konsumenter att kunna värna sina rättigheter i praktiken. Därför behövs rätten att väcka grupptalan i hela EU, och det är viktigt att det förslag som nu förhandlas blir verklighet.

Ladda hem som PDF