Se alla

Konkurrenskraft

Ett konkurrenskraftigt EU

Med en politik som gynnar innovation och som skapar goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa kan EU:s industri få en nyckelroll i omställningen till en miljömässigt hållbar ekonomi. Liberalerna vill att EU slår vakt om fri handel, öppna marknader och en politik som värnar fri och sund konkurrens

Europa tappar konkurrenskraft och riskerar att halka efter vår snabbt växande omvärld. Vi ser hur Kina snabbt skaffar sig kontroll över infrastruktur och kritiska resurser i Europa. Samtidigt höjs röster för mer subventioner och gammaldags industripolitik. Men det är bara genom forskning, frihandel och stärkta band med demokratiska partners runt om i världen kan vi bygga en stark ekonomi i EU – och samtidigt bryta beroendet av diktaturerna.

Liberalerna vill:

  • Världsledande EU i grön konkurrenskraft
  • Riv hindren på inre marknaden
  • Fler frihandelsavtal
  • Mer spjutspetsforskning kring grön teknologi

VÄRLDSLEDANDE EU I GRÖN KONKURRENSKRAFT 

Liberalerna vill att EU visar vägen i den gröna omställningen. Det kräver att vi bygger en motståndskraftig ekonomi där regler för handel och företagande förenklas och harmoniseras i hela EU, samtidigt som vi banar väg för mer fossilfri energi. Liberalerna vill se satsningar på både kärnkraft och sol, vind och vatten i hela Europa.

RIV HINDREN PÅ INRE MARKNADEN 

Den inre marknaden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa jobb och tillväxt här i Sverige och resten av Europa. De hinder som kvarstår för att säkra fri rörlighet inom EU måste rivas – när det gäller varor, kapital och framför allt för tjänster. Företag och arbetstagare ska inte behöva brottas med 27 olika regelverk och därför behövs fler gemensamma regler som gör vardagen enklare.

FLER FRIHANDELSAVTAL 

Liberalerna vill se fler frihandelsavtal mellan EU och viktiga, demokratiska partners runt om i världen. Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA bör återstartas, det färdiga frihandelsavtalet med bland annat Brasilien och Argentina måste komma på plats och frihandelsförhandlingarna med Indien snabbas på.

MER SPJUTSPETSFORSKNING KRING GRÖN TEKNOLOGI

Forskning är avgörande för Europas konkurrenskraft globalt, och vi vill att Europa blir världsledande när det gäller forskning kring grön teknologi och klimatomställning. Liberalerna vill bana väg för europeiska excellenscentra genom att använda mer av EU-budgeten till spjutspetsforskning inom modern kärnkraft, halvledare, batterier och AI.

Ladda hem som PDF