Se alla

Budget

En EU-budget för framtiden

EU:s budget är ett viktigt verktyg för att finansiera reformer och investeringar på områden där samarbete behövs, exempelvis forskning, klimat, utbildning, infrastruktur, migration, och brottsbekämpning – och för att stötta Ukraina ekonomiskt och militärt. För att finansiera det vill Liberalerna att jordbruksstöd och regionalpolitik minskas kraftigt.

Mer EU-samarbete krävs för att Ukraina ska vinna kriget och för återuppbyggnaden därefter. Sverige och Europa möter en brottslighet där svenska gängkriminella agerar från den spanska solkusten. Samtidigt halkar den europeiska konkurrenskraften och tillväxten efter, och gemensamma investeringar behövs för den gröna omställningen. Vi vill att Ukraina och flera andra länder blir medlemmar i EU. För att svara upp mot de här utmaningarna behöver EU:s budget kraftigt förändras.

Liberalerna vill:

  • Modernare EU-budget med satsningar på forskning, kommunikationer och säkerhet
  • Minska EU:s utgifter för jordbruksstöd och regionalpolitik
  • Europaparlamentet ska ha ett säte – i Bryssel

MODERNARE EU-BUDGET MED SATSNINGAR PÅ FORSKNING, KOMMUNIKATIONER OCH SÄKERHET

Det rådande EU-samarbetet behöver fördjupas inom en rad områden, vilket kräver stora omprioriteringar inom dagens budgetramar. EU:s budget ska fokusera helt på områden där vi behöver samarbeta tätt i Europa: forskning och utveckling, infrastruktur, migration och brottsbekämpning. EU behöver också fortsätta stödja Ukraina ekonomiskt och militärt, och dessutom vara med och finansiera återuppbyggnaden av Ukraina. Framåt bör intäkter till budgeten kompletteras av till exempel en gemensam koldioxidskatt eller intäkterna från utsläppshandeln.

MINSKA EU:S UTGIFTER FÖR JORDBRUKSSTÖD OCH REGIONALPOLITIK 

Det är inte bidrag som skapar tillväxt och välstånd i Europa, utan en effektiv inre marknad, investeringar och ett gott innovations- och företagsklimat. Jordbrukspolitiken behöver bantas kraftigt så att enbart stöd till omställning av jordbruk och landsbygdsutveckling finns kvar. Liberalerna vill att stöden inom regionalpolitiken minskar och i betydligt större utsträckning inriktas på de fattigaste länderna i EU. Ett kraftigt minskat jordbruksstöd är också en förutsättning för att fler länder ska kunna bli EU-medlemmar framöver.

EUROPAPARLAMENTET SKA ENDAST VERKA I BRYSSEL

Varje månad flyttar Europaparlamentet sin verksamhet mellan Bryssel och Strasbourg. Det måste upphöra. Flyttandet är dåligt för klimatet, onödigt och väldigt kostsamt. Europaparlamentet ska ha ett enda säte – i Bryssel – och det tänker Liberalerna fortsätta driva.

Ladda hem som PDF