Se alla

Budget för EU:s framtid

Liberaler över hela Europa vill satsa mer på forskning, kommunikationer och säkerhet – men mindre på jordbruksstöd och regionalpolitik. Så ser en modern EU-budget ut för en gemensam framtid.

Liberalerna vill:

  • Modernare EU-budget med satsningar på forskning, kommunikationer och säkerhet
  • Minska EU:s utgifter för jordbruksstöd och regionalpolitik
  • Europaparlamentet ska sluta flytta
  • Alla EU-länder måste kunna delta fullt ut
Modernisera EU-budgeten

Det rådande EU-samarbetet behöver fördjupas inom en rad områden, vilket kräver stora omprioriteringar inom dagens budgetramar. EU:s budget ska fokusera helt på områden med tydligt europeiskt mervärde: forskning, infrastruktur, migration, brottsbekämpning, utrikes- och biståndspolitik, budgeten kan också behöva öka. Detta uppnås i första hand genom kraftiga omprioriteringar från jordbruksstöd och regionalpolitik. Idag utgörs intäkterna i EU:s budget till största delen av avgifter från medlemsländerna, i framtiden bör detta kompletteras med en gemensam koldioxidskatt. Långtidsbudgeten bör följa Europaparlamentets mandatperiod och löpa över fem år.

Europaparlamentet ska endast verka i Bryssel

Varje månad flyttar Europaparlamentet sin verksamhet mellan Bryssel och Strasbourg. Det måste upphöras. Flyttandet är dåligt för klimatet, onödigt och väldigt kostsamt. Europaparlamentet ska ha en enda plats – i Bryssel – och det tänker Liberalerna driva.

EU-länder ska delta fullt ut

För att EU ska hålla ihop krävs att medlemsländerna deltar fullt ut på alla områden. Om eurozonen eller en annan grupp länder fördjupar samarbetet på ett område måste det ske i former som gör det möjligt för fler att ansluta sig i efterhand. Europaparlamentet ska alltid fatta beslut med deltagande av ledamöter från samtliga medlemsländer.

Ladda hem som PDF