Se alla

Arbetsmarknad

En gemensam europeisk arbetsmarknad

Tack vare EU-samarbetet kan vi jobba, driva företag och handla i hela Europa. Möjligheterna som detta ger oss som individer är enorma – och samtidigt skapas tillväxt och välstånd. Vi vill fortsätta göra det enklare för fler att flytta och arbeta inom EU.

Europa har en åldrande befolkning vilket innebär att allt färre arbetande i framtiden kommer att behöva försörja en ökande andel äldre. EU grundades på principerna om fri rörlighet – ursprungligen för varor. Det systemet fungerar idag och handeln mellan EU-länder är en grundsten i vårt välstånd. Det är bra. Men den fria rörligheten för människor som vill jobba i andra EU-länder behöver bli bättre, inte minst för att lösa kompetensförsörjningen här i Sverige när det är brist på kvalificerad arbetskraft. Det är alldeles för krångligt att idag hitta och söka tjänster i andra länder än sitt hemland.

Liberalerna vill:

  • Förbättra rörligheten för arbetsmarknaden inom EU
  • Värna den svenska partsmodellen
  • Behörigheter och kompetenser ska erkännas i hela EU

FÄRRE HINDER FÖR MÄNNISKORS FRIA RÖRLIGHET

I en tid då vissa länder skriker efter arbetskraft medan andra brottas arbetslöshet måste det bli enklare att flytta dit jobben finns. Liberalerna vill fortsätta minska det krångel som fortfarande gör det svårt att flytta inom EU, och för den som flyttar till Sverige för att arbeta och bidra måste det bli lättare att få personnummer, skaffa bank-id och få sjukvård. Vi vill göra det enklare att godkänna examens- och yrkesbevis från andra EU-länder och införa en gemensam e-legitimation i hela EU. 

VÄRNA DEN SVENSKA PARTSMODELLEN

Liberalerna ser positivt på att EU:s sociala pelare, som slår fast ett antal minimirättigheter, ska fungera som en påtryckningsmekanism som får medlemsländerna att genomföra nödvändiga välfärds- och arbetsmarknadsreformer. Den sociala pelaren får dock inte tas till intäkt för att införa lagstiftning på arbetsmarknadsområdet som skadar den svenska modellen med självständiga parter som sluter avtal. Liberalerna har därför sagt nej till direktivet om europeiska minimilöner.

BEHÖRIGHETER OCH KOMPETENSER SKA ERKÄNNAS I HELA EU

För den som arbetar i ett yrke som kräver legitimation eller examensbevis, kan det vara svårt att arbeta i ett annat EU-land. Det beror bland annat på att EU-länderna inte i tillräcklig omfattning erkänner varandras behörigheter. Vi vill att det så kallade yrkeskortet, som används för att få några specifika yrkeskvalifikationer erkända, ska omfatta fler yrken.

Ladda hem som PDF