Se alla

Arbetsmarknad

Tack vare EU-samarbetet kan vi jobba, driva företag och handla i hela Europa. På så sätt får vi medborgare massor av möjligheter. Samtidigt skapas utveckling, konkurrenskraft och välstånd i EU. Vi vill göra det enklare att flytta mellan EU-länder, och fortsätta att utveckla den fria rörligheten.

Liberalerna vill:

  • Förbättra rörligheten för dem som arbetar i tjänstesektorn
  • Gemensamma digitala portaler för jobb i hela Europa
  • Yrkeskortet ska omfatta fler yrken
  • Säkra den fria rörligheten även för pensionärer

Riv hinder för människors möjligheter till arbete i hela Europa

EU:s gemensamma inre marknaden bidrar varje dag till jobb, tillväxt och även konkurrens över gränserna – vilket leder till lägre priser och högre kvalitet för konsumenterna. Marknaden fungerar bra för varor idag, men vi vill att den ska bli ännu bättre för människor som vill söka jobb i andra länder i EU.

Fortsätt riva hinder för rörlighet för människor

EU måste fortsätta riva de hinder som finns för tjänster och personer på den inre marknaden. Det ska vara lika enkelt, och självklart, att som svensk söka jobb i till exempel Tyskland som det är att söka jobb i en annan svensk stad. En del EU-länder försöker hindra den fria rörligheten genom regler som diskriminerar arbetskraft från andra länder. Alla sådana hinder måste bort.

En europeisk arbetsmarknad – på riktigt

För att på riktigt binda ihop Europas arbetsmarknad till en gemensam, behöver det bli enklare att både hitta och söka lediga tjänster i andra länder än sitt hemland. Ett första viktigt steg är att införa en digital portal som samlar jobbmöjligheter och lediga tjänster från hela Europa

Behörigheter och kompetenser ska erkännas i hela EU

För den som arbetar i ett yrke som kräver legitimation eller examensbevis, kan det vara svårt att arbeta i ett annat EU-land. Det beror bland annat på att EU-länderna inte i tillräcklig omfattning erkänner varandras behörigheter. Vi vill att det så kallade yrkeskortet, som används för att få några specifika yrkeskvalifikationer erkända, ska omfatta fler yrken.

Säkra den fria rörligheten för pensionärer

Den fria rörligheten i EU ska gälla alla som kan finansiera sitt eget uppehälle. Det finns en risk för att  pensionärers fria rörlighet kommer att begränsas, eftersom pensionerna inte beskattas korrekt och sociala kostnader för en åldrande befolkning flyttas över till andra europeiska länder. Liberalerna vill se regler som garanterar att pensioner beskattas riktig, i första hand i det där man bor och använder välfärdstjänste.

Ladda hem som PDF