Se alla

Företagsregler

När företag kan blomstra i Europa, ökar vår gemensamma konkurrenskraft samtidigt som människor får fler möjligheter, utanförskapet minskar och skatteintäkterna ökar. Därför måste onödiga och otidsenliga lagar och regler avvecklas.

Liberalerna vill:

  • Ett regelverk för företag på inre marknaden – inte 28
  • Tydlig redovisning av hur EU-direktiven genomförs i de olika länderna
  • Alla lagförslag ska utredas med fokus på att underlätta för små- och medelstora företag
  • Utökad satsning på Refit-programmet
FRIHET OCH VÄLSTÅND GYNNAS AV ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT

För liberaler är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grund för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa i Europa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för människor, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter för samhället.

Minskad regelbörda för företag

Företag på den inre marknaden ska inte behöva brottas med 28 olika regelverk för att konkurrera på den inre marknaden, och inte heller drabbas av orimligt krångliga EU-regler. EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan. Vi vill se en ökad satsning på Refit-programmet som är ett av kommissionens främsta verktyg för att förenkla lagstiftning för företag på EU-nivå.

Inga krångliga extraregler

Medlemsländerna ska vara skyldiga att öppet redovisa hur de implementerar EU-direktiv i nationell lag för att säkerställa att eventuella regler som läggs till, så kallad “goldplating” tydligt redovisas.  Alla lagförslag från kommissionen ska föregås av gedigna konsekvensutredningar och särskild vikt ska fästas vid att underlätta för små- och medelstora företag.

Ladda hem som PDF