Se alla

Företagsregler

Lättare att driva företag i hela EU

När företag blomstrar i Europa ökar vår gemensamma konkurrenskraft samtidigt som människor får fler möjligheter och välfärden växer. Hinder som tynger ska tas bort, tillståndsprocesser kortas och vi behöver säkerställa att inga EU-regler överimplementeras.

Sverige har ett innovativt näringsliv, men tyngs av regler som behöver undanröjas. Hinder som i slutändan bromsar svensk konkurrenskraft och svenska företags bidrag till den gröna omställningen. Företagen måste lägga alltför mycket tid på byråkrati och på långa tillståndsprocesser. 

 

Liberalerna vill:

  • Ett enhetligt regelverk för företag på den inre marknaden
  • Redovisning av hur EU-direktiven genomförs i medlemsländerna
  • Tillståndstiderna ska minska för att klara den gröna omställningen
  • Utökad satsning på Refit-programmet för ökad förenkling
  • Ingen överimplementering av EU-direktiv i Sverige

ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT I HELA EU

För oss är företagandet ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grund för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa i Europa som jobb skapas vilket betyder nya livschanser för människor, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter.

MINSKAD REGELBÖRDA FÖR FÖRETAG

Företag ska inte hindras av regelverk för att konkurrera. Den inre marknaden ska fördjupas och EU måste fortsätta att riva handelshinder. Vi vill se en ökad satsning på Refit-programmet för förenklad lagstiftning för företag på EU-nivå och vi vill minska tillståndstiderna för att klara av den gröna omställningen

INGEN ÖVERIMPLEMENTERING AV EU-DIREKTIV

EU:s medlemsländer ska vara skyldiga att redovisa hur de implementerar EU-direktiv nationellt för att säkerställa att regler som läggs till, så kallad “goldplating” motverkas. EU-kommissionens förslag ska konsekvensutredas och särskild vikt ska fästas vid att underlätta för små- och medelstora företag. Vi har bidragit till att regeringen nu inför ett implementeringsråd som ska stärka arbetet med regelförenklingar av EU-direktiv.

KONKURRENSNEUTRALITET I EU OCH MED OMVÄRLDEN

Nationella hinder som motverkar fri konkurrens mellan EU:s medlemsländer ska avvecklas. Vi vill se fler frihandelsavtal mellan EU och andra länder vilket skapar handel på lika och rättvisa villkor och motverkar handel med länder som konkurrerar med avskogning och exploatering av människor som följd.

Ladda hem som PDF