Se alla

Frihandel

I en värld präglad av globala leverantörskedjor och digitalisering behövs fria flöden av varor, tjänster och data – men också regler som gör att personer kan röra sig fritt. EU ska verka för att handelshinder som tullar, otillåtna subventioner och tekniska handelshinder tas bort. Samtidigt bör EU verka för att insynen i och kontrollen över investeringar i kritisk infrastruktur från aktörer utanför EU stärks. 

Protektionismen ökar i världen och röster höjs för att Europa ska bli allt mer oberoende av omvärlden. EU behöver bryta beroendet av Kina och Ryssland, men samtidigt måste vi stå upp för ett öppet EU som slår vakt om global frihandel och den regelbaserade internationella handelsordningen. Det är genom frihandel som Sveriges och Europas välstånd växer.

Liberalerna vill:

  • EU ska vara en stark röst för global frihandel
  • Fortsatt tullfrihet för Ukraina och Moldavien
  • EU ska återuppta arbetet med frihandelsavtal med USA
  • Modernisera WTO och använd frihandel för att bekämpa fattigdom

EN STARK RÖST FÖR GLOBAL FRIHANDEL

EU ska fortsätta arbeta för att tullar och andra handelshinder rivs mellan Europa och omvärlden. Redan pågående förhandlingar, som exempelvis med Mercosurländerna och Indien, måste gå i mål och nya frihandelsförhandlingar inledas. EU bör därtill verka för att upprätta ett investeringsavtal med Taiwan. EU bör dessutom särskilt prioritera partnerskap med länder i Afrika, som ett sätt att främja utveckling och samtidigt motverka Kinas och Rysslands ökade inflytande.

HANDEL SOM STÄRKER UKRAINA

Samtidigt som vi gör allt vi kan för att stödja Ukraina med vapen och ammunitionsleveranser måste fullständig tullfrihet mellan Ukraina och EU gälla. Att vi handlar med Ukraina stärker inte bara landets försvarsmöjligheter och den ukrainska statskassan, utan är också ett viktigt steg på vägen för att införliva landet i den europeiska gemenskapen. 

FRIARE HANDEL MELLAN EU OCH USA

Europa och USA utgör tillsammans en tredjedel av världshandeln. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle inte bara öka handeln mellan dessa ekonomier utan också sätta standarder som skulle underlätta handel världen över. EU bör driva på för att återuppta förhandlingarna med USA och fortsätta samarbetet i Trade and Technology Council. 

MODERNARE WTO OCH FRIHANDEL MOT FATTIGDOM

EU ska arbeta för att utveckla och modernisera Världshandelsorganisationen (WTO). När utvecklingen av WTO blockeras är det viktigt att EU driver på för handelsliberaliseringar där intresserade länder, oavsett om de är OECD-länder, tillväxtekonomier eller utvecklingsländer, deltar och förhandlar omfattande frihandelsavtal. Frihandelsavtalen ska genomsyras av EU:s gemensamma värderingar och bidra till långsiktig hållbarhet globalt.

Ladda hem som PDF