Se alla

Frihandel

Liberalerna vill:

  • En stark röst för global frihandel
  • Modernare WTO och fler frihandelsavtal
  • Friare handel mellan EU och USA
  • Frihandel för att motverka fattigdom
En stark röst för global frihandel

I en tid då protektionismen växer ska EU fortsatt vara en stark röst för frihandel och stå upp för den regelbaserade internationella handelsordningen. I en värld präglad av globala leverantörskedjor och digitalisering behövs fria flöden av varor, tjänster och data – men också regler som gör att personer kan röra sig fritt. EU ska verka för att alla typer av handelshinder som tullar, otillåtna subventioner, tekniska handelshinder, lokaliseringskrav och diskriminering i offentlig upphandling tas bort.

Modernare WTO och fler frihandelsavtal

EU ska arbeta för att utveckla och modernisera Världshandelsorganisationen (WTO). När utvecklingen av WTO blockeras är det viktigt att EU driver på för handelsliberaliseringar där intresserade länder, oavsett om de är OECD-länder, tillväxtekonomier eller utvecklingsländer, deltar och förhandlar omfattande frihandelsavtal. Frihandelsavtalen ska genomsyras av EU:s gemensamma värderingar och bidra till långsiktig hållbarhet globalt.

Friare handel mellan EU och USA

Europa och USA utgör tillsammans en tredjedel av världshandeln. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle inte bara öka handeln mellan dessa ekonomier utan också sätta standarder som skulle underlätta handel världen över. EU bör föra kontinuerliga diskussioner kring och driva på för att återuppta TTIP-förhandlingarna med USA så fort de politiska möjligheterna finns.

Frihandel för att motverka fattigdom

Ett av de viktigaste verktygen för att minska fattigdomen i världen är ökat företagande och handel. EU ska arbeta aktivt med frihandelsavtal och tullättnader för att stödja haltande och begynnande ekonomiers utveckling. Innovation och företagande ger individer och länder möjlighet att långsiktigt lyfta sig själva ur fattigdom och ekonomiskt beroende.

Ladda hem som PDF