Se alla

Kategori: Energi

16 november 2023

Färdplan för ny kärnkraft i Sverige

En långtgående elektrifiering av både industrin och transportsektorn är avgörande för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045. Därför presenterade Johan…

21 oktober 2023

Mer el till den gröna omställningen

En av förutsättningarna för att Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp är att vi ersätter fossila bränslen med fossilfri el. Ett område med…

11 januari 2023

Förslag till ändrad lagstiftning om kärnkraft

För att klara klimatomställningen och långsiktigt sänka elpriserna behöver Sverige mer fossilfri energi. Regeringen presenterar idag förslag till lagändring för ny kärnkraft enligt den…

17 mars 2022

Låt de som vill få bygga ny kärnkraft

Nyamko Sabuni och Arman Teimouri skriver idag på Di Debatt om att regeringen behöver göra det möjligt för privata aktörer att bygga ny kärnkraft.…

8 december 2021

L: Sänk energiskatten på el

Sänk energiskatten på el Elpriserna skenar och i veckan slog priserna ytterligare ett nytt rekord. För bara två år sedan var situationen annorlunda när…

3 november 2021

Agera i frågan om slutförvaret

Ännu är lyset tänt, men regeringens valhänta politik har försatt Sverige i en situation där vi är helt beroende av att grannländerna kan förse…