Se alla

Färdplan för ny kärnkraft i Sverige

Torsdag 16 november 2023

En långtgående elektrifiering av både industrin och transportsektorn är avgörande för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045. Därför presenterade Johan Pehrson tillsammans med de andra samarbetspartierna idag  En färdplan för ny kärnkraft i Sverige.

Samarbetspartierna har genomfört en mängd åtgärder för att röja hinder för ny kärnkraft och nu tar vi nästa steg och presenterar en fördjupad överenskommelse i fyra punkter och etablerar Sveriges nya kärnkraftsprogram. Detta är en tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet.

  • En kärnkraftssamordnare tillsätts
  • Statens finansiella ansvar tydliggörs genom en riskdelningsmodell
  •  Massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045
  • Ny kärnkraft med total effekt motsvarade minst två storskaliga reaktorer senast 2035