Se alla

Förslag till ändrad lagstiftning om kärnkraft

Onsdag 11 januari 2023

För att klara klimatomställningen och långsiktigt sänka elpriserna behöver Sverige mer
fossilfri energi. Regeringen presenterar idag förslag till lagändring för ny kärnkraft
enligt den politik som Liberalerna presenterade i valrörelsen.

Produktionen av el behöver fördubblas de närmaste 20 åren ifall vi ska lyckas genomföra
klimatomställningen. Men, den tidigare Socialdemokratiska regeringarna har bromsat
omställningen med kärnkraftsnedläggningar, och därmed begränsat den planerbara
produktionen av el vilket lett till de bistra elpriserna som tynger Sverige.
Det är en stor utmaning, men ett mål möjligt att nå om Sverige satsar på vind, sol och inte
minst kärnkraft som levererar oavsett väder. Detta inte minst för industrin är en helt
avgörande del av klimatomställningen.

Idag skickar regeringen ut ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som
förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort.
Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till tio
stycken tas bort.

Förslaget ska nu ut på remiss i tre månader och lagförslaget beräknas träda i kraft i mars 2024.

– Ny kärnkraft leder till minskade utsläpp. Elektrifieringen är helt central för att industrin och
transportsektorn ska kunna ställa om. Utsläppen ska ner hela vägen till noll. Planerbar el och
en stabil elproduktion är en nödvändig förutsättning för det långsiktiga klimatarbetet i
Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.