Se alla
Nyamko Sabuni myndigheter byråkrati

Liberalerna presenterar en åtgärdsplan för sänkta elpriser

Tisdag 14 december 2021

På kort tid har elpriset i landet stigit med tio till och med tjugo gånger det vanliga. Detta ställer till stora problem för vanliga familjer som ska få ihop räkningarna i slutet av månaden och för företag som inte vågar nyetablera, investera och nyanställa.

Regeringen har aktivt motarbetat en hållbar och långsiktig energimix

På grund av regeringens agerande stängdes Ringhals 2 på nyårsafton 2019. Konsekvensen av detta tillsammans med uppdelningen av elsystemet har gjort att södra Sverige i princip är ihopkopplat med kontinenten. Där styrs elpriset utifrån vad fossil gas kostar. Detta har Ryssland utnyttjat för utrikespolitiska syften. I dagsläget har nedsänkningen av kärnkraften lett till att elpriset i delar av landet är beroende av Putins infall.

Liberalerna har länge varnat för att Sverige kommer bli beroende av rysk gas om vi stänger ned våra kärnkraft, och vi har gjort allt i vår makt för att förhindra dagens situation. Därför presenterar vi nu sex åtgärder för att sänka elpriset och göra livet mer planerbart för både hushåll och företag.

Liberalerna vill:

  • Sänka energiskatten med fyra miljarder kronor och sedan fortsätta sänka den successivt under nästa mandatperiod.
  • Att Svenska kraftnät presenterar en plan för att analysera, mäta och underhållsplanera och därefter kunna höja kapaciteten i elnätet.
  • Tillåta nyproduktion av kärnkraftverk som kan styras utifrån elbehovet. Strålsäkerhetsmyndigheten behöver förberedas på att ny kärnkraft kommer att behövas i södra men även norra Sverige.
  • Tillåta statliga lån till elnätsägare som vill bygga ut elnätet där amortering och ränta först blir aktuellt när en konsument vill ansluta sig till elnätet.
  • Etablera ett mål för hur trygg elleveransen ska vara som berör det faktum att elen behöver finnas till hands och i tillräcklig mängd.
  • Att regeringen ger sitt tillstånd så att byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle kan påbörjas.

Här kan du ta del av hela talet.