Se alla

Romina Pourmokhtari: Nu tar vi nästa steg mot ny kärnkraft i Sverige

Torsdag 2 november 2023

Så fort den nya regeringen tillträdde för ett år sedan, satte man igång arbetet för att med full kraft möjliggöra för ny kärnkraft i Sverige. Ska vi klara klimatomställningen och elektrifiera hela vårt samhälle, krävs en fördubbling av elproduktionen under de kommande 20 åren där kärnkraften har en central och avgörande roll. Just därför behöver en kraftig utbyggnad av kärnkraften påbörjas under denna mandatperiod.

Idag har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning för att möjliggöra en utbyggnad av kärnkraft. En särskild utredare ska nu genomföra en översyn för att ytterligare underlätta ny kärnkraft, samtidigt som kraven på strålskydd och kärnsäkerhet självklart ska vara fortsatt höga.

Utredningen kommer att innehålla fyra olika områden:
– Se över hur tillståndsprövningen av kärnreaktorer kan effektiviseras med ökad tydlighet och kortare prövningstider som mål.
– Se över ansökningsavgiften till Strålsäkerhetsmyndigheten.
– Analysera om kärnavfallsprogrammet som finns nu behöver anpassas och utvecklas för avfall från nya reaktorer.
– Analysera och bedöma om regelverket för beredskaps- och planeringszoner behöver anpassas med hänsyn till nya reaktortyper och nya platser i landet.

Regeringen vill tillåta fler än tio reaktorer i drift samt att reaktorer ska få uppföras även där det idag inte finns en reaktor. Med dagens besked tar regeringen nästa steg för att ge bättre förutsättningar för att ny kärnkraft ska byggas och drivas i Sverige.

 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet