Se alla

Svidande kritik av flera decenniers energipolitik i rapport från Riksrevisionen

Tisdag 19 september 2023

Riksrevisionen har granskat hur regeringen och myndigheter hanterat fem stora energipolitiska beslut under de senaste 22 åren. En röd tråd är att i flera fall har regeringen inte tagit reda på konsekvenserna av besluten.

– Dåligt underbyggda beslut, inga konsekvensanalyser och en kortsiktig politik som ledde fram till förra årets energiförsörjningskris. Så sammanfattar Riksrevisionen sin nyligen presenterade rapport och ger svidande kritik av drygt 20 års energipolitik. En kritik som jag delar, säger Louise Eklund energipolitisk talesperson för Liberalerna.

– Politiken har inte tagit hänsyn till hur besluten påverkat elsystemet och energiförsörjningen i Sverige. Särskilt uppmärksammas höjningen av effektskatten på kärnkraft av regeringen Löfvén 2015 som i praktiken ledde till en nedläggning i förtid av fullt fungerande kärnkraftverk i Sverige och elförsörjningsbrist och rekordhöga elpriser inte  minst i södra Sverige, fortsätter Louise Eklund (L).

– Om Sverige ska nå klimatmålen om nettoutsläpp av växthusgaser måste elektrifieringen av fordon och industriprocesser intensifieras. Det kräver en rejält ökad elproduktion och det är därför som regeringen nu systematiskt tar bort alla hinder för att kunna bygga ut både kärnkraft och vindkraft. Liberalerna med Klimatminister Pourmokhtari har nu ändrat kurs på Sveriges tidigare energipolitik och tagit initiativ till att förenkla tillståndsprocesserna för vindkraftsetableringar och har på ett år gett tillstånd till etablering av fler havsbaserade vindkraftsparker än vad den tidigare rödgröna regeringen lyckades med på åtta år, avslutar Louise Eklund (L).