Se alla

Agera i frågan om slutförvaret

Onsdag 3 november 2021

Ännu är lyset tänt, men regeringens valhänta politik har försatt Sverige i en situation där vi är helt beroende av att grannländerna kan förse oss med el från kol och gas. Själva eldar vi olja innan vintern ens börjat. Nu måste regeringen agera i frågan om slutförvaret. Det skriver Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare, tillsammans med Liberalernas energipolitiska talesperson, Arman Teimouri.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har nedmonterat elproduktionen i södra Sverige genom en rad överenskommelser. IPCC och svenska energimyndigheten har gjort tydligt att vi behöver kärnkraften för att klara den gröna energiomställningen. Regeringen håller nu på att skrota beslutet om det tilltänkta slutförvaret för använt kärnavfall, som kärnkraftsreaktorerna kräver för att ska kunna fungera.

Beslutet brådskar. Kraftbolagen bedömer själva att osäkerheten i regeringens lösning är så stor att det finns risk att den svenska kärnkraften börjar stängas ned 2024, Trots att regeringen påstår att man tillfälligt löst problemet genom att utvidga mellanlagret för använt kärnbränsle bedömer. Utan ett regeringsbeslut i slutförvarsfrågan styr regeringen Sverige mot en djup energikris.

Till synes är frågan om slutförvaret det enklaste beslutet regeringen har haft att fatta under mandatperioden.

Allt talar för att regeringen bör godkänna. Alla väntar nu på att Bolund ska lägga fram ärendet på regeringens bord för beslut. Men regeringen och Per Bolund fortsätter att sinka beslutet.

Det räcker nu. Regeringen måste förmå att regera landet. Regeringen måste fatta beslut i slutförsvarsfrågan för att hindra att Sverige går mot en akut elkris. Har inte regeringen – oavsett om statsministern heter Stefan Löfven eller om Magdalena Anderson vinner riksdagens stöd – senast runt lucia fattat detta beslut är Liberalerna beredda att medverka till att väcka en misstroendeförklaring mot klimat- och miljöminister Per Bolund.

Det är väl känt att det finns en majoritet i kammaren som anser att Per Bolund missköter frågan om slutförvaret. Om inte regeringen lyssnar och fattar beslut i slutförvarsfrågan är vi beredda att pröva om den majoritet också är beredd att se till att Sverige får en ny klimat- och miljöminister.

Här kan du läsa debattartikeln.

Liberalerna menar att kärnkraften behövs – för klimatet och jobbens skull.