Se alla

L kräver beslut om slutförvaret, annars väcks missförtroende

Onsdag 8 december 2021

Om regeringen inte fattar beslut om slutförvar av kärnkraftsavfallet kommer Liberalerna att försöka väcka misstroende mot miljöministern Annika Strandhäll.

Vi avser att medverka till en misstroendeförklaring som riktas mot miljö- och klimatminister om det inte kommer något beslut innan Lucia, säger Nyamko Sabuni, partiledare.

Östhammars kommun i Uppland är redo att gräva ner avfallet i urberget och inväntar ett besked från regeringen, som har handlagt frågan under flera års tid. Allt är klart för att fatta beslut om slutförvaret för använt kärnbränsle. Det här är det mest välförberedda regeringsbeslutet i Sveriges historia. Sedan 2018 har ärendet legat hos regeringen efter att de hade granskats i sju år. Sedan dess har det även fått godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nyamko Sabuni har sedan i höstas satt press på dåvarande miljöminister Per Bolund att beslutet gällande slutförvaret behöver fattas. Samma sak gäller nu Annika Strandhäll.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ställer sig bakom Liberalernas hot om misstroende. Hon vill också se ett beslut från regeringen innan Lucia.

Annars är vi beredda att bidra med våra underskrifter för att väcka ett misstroende mot klimat- och miljöministern, skriver Ebba Busch på twitter.

Du kan läsa artikeln om L:s hot om misstroende här.

Du kan läsa hela artikeln om KD:s stöd här.