Se alla

L: Sänk energiskatten på el

Onsdag 8 december 2021

Sänk energiskatten på el

Elpriserna skenar och i veckan slog priserna ytterligare ett nytt rekord. För bara två år sedan var situationen annorlunda när ytterligare två kärnkraftsreaktorer var i drift. Nu märker vi av resultatet av nedstängningen i stora delar av Sverige. Prisskillnaden för villaägare i Lund och Umeå kan vid dagens prisnivåer skilja flera tusen kronor. För småsparare kommer detta innebära att man behöver ta från sin buffert för att klara elräkningarna de kommande månaderna. Det är inte rimligt, därför vill Liberalerna sänka energiskatten på el.

Hushållsanvändandet av el är straffbeskattad i Sverige. Trots att den i det närmaste varit fossilfri sedan kärnkraftens utbyggnad i början av 1980-talet. Som princip bör vi inte punktbeskatta el, särskilt inte i ett läge där takten i elektrifieringen behöver öka för att vi ska klara klimatomställningen. Liberalerna föreslår i ett första steg en sänkt elskatt med 6,25 öre/kWh inklusive moms. Utöver det att den årliga uppräkningen av skatten stoppas. Under kommande mandatperiod vill vi fortsatt stegvis sänka skatten med målet att den på sikt ska halveras.

Hushållen och småföretagarna tar kostnadssmällen

Hushållens beskattning har höjts vid ett antal tillfällen för att finansiera politiska reformer på energiområdet. Över tid har kostnader systematiskt flyttats till hushållen och servicesektorn, senast i samband med energiöverenskommelsen 2016 (som Liberalerna inte stod bakom). S, Mp, C, M och Kd höljde då punktskatten med 4,2 öre/kWh i två steg 1 juli 2017 och 1 januari 2019.

Liberalerna vill se en successiv minskning av elbeskattningen

Idag är det inget ovanligt att hushåll betalar 10 000 kronor om året i straffskatt för el. Liberalerna ser inga skäl till att punktbeskatta just el, särskilt inte i ett läge där takten i elektrifieringen behöver öka för att vi ska klara klimatomställningen. Därför föreslår vi att:

  • Energiskatten på el sänks i ett första steg med 5 öre/kWh (6,25 öre/kWh inklusive moms), totalt är det en skattesänkning på 4,12 miljarder kronor.
  • Vi vill också att den årliga uppräkningen av skatten stoppas.
  • Elskatten ska fortsatt stegvis sänks under nästa mandatperiod. Målet är att elskatten på lång sikt, och när de offentliga finanserna tillåter, åtminstone halveras.

Det första steget i skattesänkningen innebär att elräkningarna för ett villahushåll sjunker med ca 1250 kronor om året. Kalla vintermånader innebär sänkningen 200–250 kronor mer i plånboken för ett villahushåll. Den offentligfinansiella effekten av de första två ändringarna skulle vara att statens intäkter minskar med 3,86 miljarder per år under de kommande åren.

Denna reform gynnar särskilt hushåll med låga inkomster på landsbygden som ofta lägger en betydligt högre andel av sin inkomst på energi än vad man gör i städerna.

Här kan du läsa intervju med Nyamko Sabuni.

Här kan du läsa mer om Liberalernas energipolitik.