Vår politik

 • Gör grundskolan tioårig och öka lektionstimmarna.
 • Betyg från fyran, för att det är nödvändigt att mäta kunskaper om vi ska kunna sätta in stöd i rätt tid.
 • Lugn och ro i klassrummet. Stötta lärarna med mer utbildning i ledarskap. En särskild ordningskommission som kan hjälpa skolor med stora problem. Ordningsbetyg från år 6.
 • Uppvärdera läraryrket och öka lärares status, till exempel genom karriärtjänster med högre lön.
 • Skolan ska vara statlig.
 • Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare i lågstadiet.
 • Inför sommarskola för dem som inte nått målen i högstadiet.
 • Minska lärarnas administrationsbörda, med till exempel lärarassistenter och central rättning av de nationella proven.
 • Öka idrottsämnet i grundskolan  med 100 timmar.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Läsa, skriva och räkna

Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna.

Tydliga kunskapskrav

Vi vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Redan på lågstadiet ska föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna, genom ett skriftligt omdöme som ges från årskurs ett.

Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ska göras i årskurs tre.

Tidiga betyg ger tydlighet

Eleverna får sina första betyg i sexan. Vi vill ha betyg från årskurs 4. Med betyg blir det tydligare vad eleverna förväntas lära sig i skolan. Betygen ger bra information till föräldrarna om hur det går för deras barn. En tidig utvärdering gör också att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte hänger med i undervisningen och sätta in stöd och hjälp.

Lärarna är viktigast för en bra skola

Läraryrket måste bli mer attraktivt. Därför har vi förbättrat lärarutbildningen, gjort den största satsningen någonsin på lärarfortbildning. Vi har infört en lärarlegitimation och tydliga karriärsteg för skickliga lärare, lektorer och förstelärare som fick ett statligt finansierat lönelyft på ca 5 000 kronor respektive 10 000 kronor i månaden. Duktiga lärare ska ha bra betalt.

Gör skolan statlig igen

Kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande och har lett till att läraryrkets status har sjunkit eftersom kommunerna har misskött sitt arbetsgivaransvar. Kunskapsresultaten i skolan har försämrats och skillnaderna är stora mellan olika kommuner.

Vi vill att staten är huvudman för skolan. Då blir skolor mer likvärdiga i hela landet .. Statens roll är att sätta upp mål för utbildningen, men staten styr i dag inte över hur målen ska nås. Det fungerar inte med delat ansvar mellan stat och kommun. Därför ska staten ta över huvudansvaret för skolan, något som de flesta lärare också vill.

 

Ladda hem som PDF

En chans för varenda unge

I klassrummet kan nya dörrar öppnas för barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen eller öppna en bok. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska den bästa läraren finnas.

Därför vill vi satsa mest där behoven är störst, arbeta för bättre blandning och öka skolans fokus på kunskap. Så minskar vi klyftorna, och så bygger vi ett Sverige där varenda unge får en chans att hitta sin väg och uppfylla sina drömmar.

Så minskar vi klyftorna

 • Satsa mest där behoven är störst. Skolpengen ska ta hänsyn till s.k. socioekonomiska faktorer, som föräldrarnas bakgrund. Särskilda karriärtjänster med högre löner i skolor med stora utmaningar. Dr behöver de skickligaste lärarna och rektorerna finnas.
 • Nyanlända elever ska få mer tid i skolan, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp.
 • Blandning är bra – se till att elever med olika bakgrund oftare hamna i samma klassrum. Låt alla föräldrar ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt val. Och alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande.
 • Satsa mer på studie- och yrkesvägledning, så att elever kan hitta sin egen väg oavsett bakgrund och förväntningar hemifrån.