Vår politik

  • Återinför kömiljarden
  • Karriärtjänster med högre lön till specialistsjuksköterskor
  • Fler enkla jobb i vården
  • Valfrihet i vården överallt där det går
  • Fast husläkare ska samordna vården
  • Alla skall få välja vårdcentral
  • Stoppa sjukvårdskarusellen för de mest sjuka äldre
  • Modern IT även i vården
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

DU SKA VÄLJA VÅRDGIVARE, INGEN ANNAN

För oss liberaler är det självklart. Det är du som ska välja vård, inte landstinget. Vårdvalet i primärvården har ökat tillgängligheten. Det ger ett bra bemötande och gör att patienter får vård snabbt och smidigt. Vi har jobbat för husläkare sedan 1970-talet.

Vård i tid

Alla förlorar på långa vårdköer. Det innebär lidande för patienterna samtidigt som vården blir dyrare när patienterna hinner bli sämre. För att få bukt med de långa vårdköerna vi vill återinföra en modern kömiljard.

Tid i vården

Läkare och sjuksköterskor ska få mer tid till patienterna genom mindre administration. Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig – även sjuksköterskor ska kunna göra karriär och få högre lön. Det behövs fler enkla jobb i vården, till exempel vårdbiträden, så att sjuksköterskor och läkare kan arbeta med det de är utbildade för.

ÖKAD VALFRIHET

Liberalerna vill att du som patient ska ha valfrihet inom alla områden där det går. Det ska vara möjligt att välja sjukvård i ett annat landsting eller i ett annat EU-land. Med mer nationell samordning och styrning av vården kan vi öka både likvärdigheten och valfriheten, och samtidigt förbättra vården i de delar av landet där det bor få människor.

HUSLÄKARE – BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast husläkare på vårdcentral, och först ska detta byggas ut för äldre med stora vårdbehov. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare. Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäller även i Sverige.

Moderniserad sjukvård

Vården ska inte ligga efter i it-samhället. Du ska självklart kunna nå vården via nätet, och ha tillgång till din journal. De som jobbar i vården ska ha tillgång till moderna it-verktyg.

Ladda hem som PDF