Vår politik

  • Vi vill att patienter ska få makt att välja, kunskap att göra bra val och möjligheter att vara delaktiga.
  • Vi vill att du ska få vård i tid och tid i vården. Läkare och sjuksköterskor ska få mer tid till dig.
  • Äldre sjuka ska få en sammanhållen vård och omsorg.
  • Ökad nationell samordning ger likvärdighet, valfrihet och bättre vård för dem med sällsynta diagnoser.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kortare köer och bättre stöd

Alla förlorar på långa vårdköer. Det innebär lidande för patienterna samtidigt som vården blir dyrare när patienterna hinner bli sämre. För att få bukt med de långa vårdköerna vi vill återinföra en modern kömiljard.

Ökad valfrihet

Liberalerna vill att du som patient ska ha valfrihet inom alla områden där det går. Det ska vara möjligt att välja vård i ett annat landsting eller i ett annat EU-land. Med mer nationell samordning och styrning av vården kan vi öka både likvärdigheten och valfriheten, och samtidigt förbättra vården i de delar av landet där det bor få människor.

För en ännu bättre SJUKvård

Liberalerna vill fortsätta att korta vårdköerna, samtidigt som läkare och sjuksköterskor ska få mer tid till patienterna genom mindre administration. Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig – även sjuksköterskor ska kunna göra karriär och få högre lön.

Husläkare åt alla

Alla människor ska ha rätt till en egen husläkare, och den som har stora behov med många inblandade vårdgivare ska få hjälp att samordna det. Alla ska ha tillgång till sin egen journal via nätet och kunna bestämma vilka som ska få tillgång till den.