Vår politik

  • Vi vill skapa en nationell enhet mot organiserad brottslighet.
  • Vi vill skapa ett europeiskt FBI för att stärka det europeiska polissamarbetet mot människohandel.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Miljoner drabbas av människohandel

Människohandel är vår tids slavhandel. Människor köps och säljs och tvingas in i prostitution, tiggeri och slaveri. Handeln finns i hela världen, och det är miljontals människor som drabbas.

Ökat europeiskt samarbete

Europas polis- och åklagarmyndigheter måste samarbeta mer mot gränsöverskridande brottslighet. Vi vill ha ett europeiskt FBI och en starkare europeisk åklagarmyndighet.

Men vi vill också ge polisen och tullen vassare och kraftfullare verktyg för att gripa in mot de organiserade ligor som ofta ligger bakom människohandeln.

Förbättra villkoren

Det är också viktigt att förbättra livsvillkoren i andra länder, så att färre tvingas hamna i människohandel. Vi vill arbeta för demokrati och mot fattigdom, och göra det enklare att komma till Sverige lagligt.