Vår politik

  • Varje människas frihet måste försvaras
  • Kultur eller religion är ingen ursäkt för att inskränka en persons frihet
  • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste permanentas
  • Avsätt ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck
  • Alla kommuner ska ha beredskap att hjälpa den som hotas av hedersrelaterat våld eller förtryck
  • Högre straff för hedersrelaterade brott
  • Ökat skydd för dem som lever med hot
  • Stöd förortens feminister men inga pengar till organisationer som motverkar jämställdhet
  • Skärp lagen mot barn- och tvångsäktenskap
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Hedersförtryck och våld kan aldrig ursäktas

En av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor handlar om att försvara flickors och kvinnors frihet men som istället styrs av familj eller självutnämnda moralväktare. Även många pojkar och unga män drabbas. Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Som liberaler står vi alltid på den enskilda människans sida oavsett vem det är eller var man kommer ifrån. Våldet får aldrig ursäktas för att det sker under kulturell täckmantel.

Samma rätt till skydd, var du än bor och var du än kommer ifrån

Kunskapen om hedersrelaterade frågor måste öka i hela samhället. Det handlar till exempel om personal inom polis och domstolar liksom inom vården. Och alla kommuner måste kunna ge hjälp till den som drabbas. Det kan handla om att skolpersonalen fångar upp signaler om att något inte står rätt till, eller om att socialtjänsten sätter in hjälp till den som är hotad. Och det måste finnas ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck.

Strängare straff

Alla anmälningar av hedersrelaterade brott måste utredas av polis. Vi vill införa Lex Fadime, strängare straff om brottet begås på grund av hedersmotiv. Vi vill också att utvisning alltid ska prövas av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott. De som lever under hot måste få ökat skydd till exempel genom permanent skyddad identitet.

Ingen får tvingas till äktenskap

Lagen mot barn- och tvångsäktenskap måste skärpas. Liberalerna har bidragit till att skärpa lagstiftningen men det finns fortfarande luckor i lagen som behöver täppas till. Bortgifta barn som kommer till Sverige ska aldrig räknas som gifta enligt svensk lag. Det ska vara straffbart att planera för att tvinga en ung tjej att gifta sig under en utlandsresa, även om äktenskapet inte blir verklighet.

Könsstympning

Könsstympning är förbjudet, men trots att lagstiftningen är kraftfull används den inte. Kunskapen måste därför öka och resurser prioriteras för att alla flickor ska kunna växa upp i frihet. Könsstympning måste bekämpas kraftfullt både i skola, hos polis, åklagare och inom sjukvården.

Stöd förortens feminister

Organisationer som arbetar med hedersfrågor måste få ökat stöd. De gör ett viktigt arbete för att stötta offren och för att sprida kunskap. Men inga pengar ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

Ladda hem som PDF