Se alla
Barn i barnvagn hållandes prideflagga

HBTQ-frågor

Att få älska den man vill är sann frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras för alla, och det fortsätter Liberalerna kämpa för.

För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Sverige har kommit en bra bit på vägen. Men fortfarande vågar många hbtq-personer inte leva öppet. Många utsätts för hatbrott. Det är helt oacceptabelt. Vårt mål är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person.

Världen behöver mer kärlek – inte mindre

Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor i alla verksamheter. Alldeles för ofta händer det att bristande kunskap gör att hbtq-personer blir osynliggjorda eller får sämre bemötande. Därför behövs mer hbtq-kompetens i offentlig verksamhet. Skolans sexualundervisning ska vara inkluderande, och mobbning ska aldrig accepteras.

Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige ska aktivt arbeta för hbtq-rättigheter i EU och FN och ge stöd till modiga hbtq-aktivister i länder där förtryck, förföljelse och dödsstraff förekommer.

Ja till altruistiskt värdmödraskap. Så länge ingen betalning är inblandad, och stark lagstiftning skyddar både den havande och barnets trygghet ska inget hindra familjer som bildas på olika sätt.

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer på hbtq-området. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men det finns mycket kvar att göra. Vi driver på för att förbudet mot diskriminering, hets och hatbrott ska skärpas. Vi vill också modernisera lagarna om könstillhörighet för att öka friheten för unga transpersoner. Åldersgränsen för att ändra juridiskt kön ska sänkas. Lagen ska inte ha någon fast åldersgräns för medicinsk könskorrigering, utan det ska göras efter sjukvårdens och patientens bedömning, precis som när det gäller all annan vård.

Ladda hem som PDF