Se alla
Barn i barnvagn hållandes prideflagga

HBTQ-frågor

Det handlar om frihet

Ditt liv och din kärlek är lika mycket värd oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Därför har liberaler länge kämpat för ett samhälle fritt från fördomar och förtryck mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Det fortsätter vi med.

Liberalerna vill:

 • Sverige ska vara världens bästa land för hbtq-personer
 • Skolan ska vara en frizon från homo-, bi-, trans- och queerfobi
 • Öka hbtq-kompetensen även i vård, äldreomsorg och andra verksamheter
 • Erkänn den samkönade familjen i EU:s lagar
 • Stärk EU:s diskrimineringsskydd för hbtq-personer
 • Öka Sveriges stöd till hbtq-rörelsen i länder där rättigheter kränks
 • Förföljda hbtq-personer ska ha möjlighet till asyl i Sverige
 • Ja till värdmoderskap där betalning inte är inblandad
 • Skydda transpersoner i lagarna mot hatbrott
 • Gör det lättare för unga transpersoner att ändra sitt juridiska kön och få könskorrigering
 • Utred möjligheten till ett tredje kön i folkbokföringen

VÄRLDEN BEHÖVER MER KÄRLEK – INTE MINDRE

För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Sverige har kommit en bra bit på vägen. Men fortfarande vågar många hbtq-personer inte leva öppet. Många utsätts för hatbrott.

Därför fortsätter vi arbeta för ett öppet och liberalt samhälle där alla har samma möjligheter. Vårt mål är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person.

SKOLAN SKA VARA EN FRIZON

Unga hbtq-personer har rätt att gå i en skola där de möts av respekt och får möjlighet att visa sig som den de är. Sexualundervisningen ska ta upp hbtq-frågor som en självklar del. Mobbning och andra uttryck för homo-, bi-, trans- och queerfobi får aldrig accepteras.

ÖKA HBTQ-KOMPETENSEN

Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor i skola, sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamheter, äldreomsorg och alla andra verksamheter. Alldeles för ofta händer det att bristande kunskap gör att hbtq-personer blir osynliggjorda eller får sämre bemötande. Därför behövs mer hbtq-kompetens i offentlig verksamhet.

ÖKA TEMPOT I EU

Det europeiska samarbetet har betytt mycket för att stärka hbtq-rättigheterna i många länder. Men fortfarande erkänns inte den samkönade familjen fullt ut i EU:s egna lagar. De europeiska lagarna mot diskriminering måste också breddas så att de omfattar alla hbtq-personer.

HBTQ-RÄTTIGHETER ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I många länder är homosexualitet fortfarande förbjudet, och i en del länder används dödsstraff. Även mot transpersoner är förtrycket utbrett. Sverige ska aktivt arbeta för hbtq-rättigheter i EU och FN och ge stöd till modiga hbtq-aktivister i länder där förtryck förekommer. Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter.

VÄRNA ASYLRÄTTEN

Vi är kritiska till att skärpningarna av asylrätten i Sverige har gjort det svårare för bland annat förföljda hbtq-personer. Den som har goda skäl att vara rädd för allvarlig förföljelse i sitt hemland ska kunna få asyl. Migrationsverkets kompetens i hbtq-frågor ska stärkas.

JA TILL VÄRDMODERSKAP

I många länder är det möjligt att bli förälder genom assisterad befruktning där en kvinna föder barnet åt ett annat par eller en annan person. Så kallat surrogatmoderskap eller värdmoderskap är däremot inte tillåtet i Sverige. Vi tycker att lagen inte ska hindra barn som är efterlängtade och föds under trygga former. Därför säger vi ja till värdmoderskap så länge inte betalning är inblandad. Ett avgörande krav är att det finns en stark lagstiftning för att skydda rättigheterna för både barnet och den kvinna som föder barnet.

MODERNISERA LAGARNA FÖR TRANSPERSONER

Lagarna ska hjälpa, inte hindra, transpersoner från att leva efter sina egna önskningar. Vi liberaler har drivit på för att förbudet mot diskriminering, hets och hatbrott nu skärps. Vi vill också modernisera lagarna om könstillhörighet för att öka friheten för unga transpersoner. Åldersgränsen för att ändra juridiskt kön ska sänkas från 18 till 15 år. Även ännu yngre ska kunna ändra kön i folkbokföringen med målsmans tillstånd. Lagen ska inte ha någon fast åldersgräns för medicinsk könskorrigering, utan det ska göras efter sjukvårdens och patientens bedömning precis som när det gäller all annan vård.

LIBERALER HAR GÅTT FÖRE – DET FORTSÄTTER VI GÖRA

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer på hbtq-området. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men det finns mycket kvar att göra.

Ladda hem som PDF