Vår politik

  • Fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och utgå från vad bestånden tål.
  • Fiskenyttjanderätter, som kan överlåtas, bör införas med särskild hänsyn till det småskaliga och kustnära fisket.
  • Akuta fiskestopp ska vara möjliga i lägen då det finns akuta hot mot bestånden.
  • Konsumenters val underlättas av tydlig miljö- och ursprungsmärkning av fisk
  • Stränder måste städas från skräp
  • EU:s reformerade fiskeripolitik, med bland annat landningsskyldighet, ska införas inom hela EU.
  • EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer ska avvecklas på sikt.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Långsiktigt hållbart fisk

Fisket måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och hålla sig inom ramen för vad bestånden tål. Reglerna ska gynna småskaligt och kustnära fiske. Vi vill främja utveckling av fiskemetoder och fiskeredskap som är skonsamma för de lokala ekosystemen och som hindrar bifångster som man inte vill ha.

SITUATIONEN ÄR ALLVARLIG

EU:s fiskeripolitik har gett vissa positiva resultat, bland annat genom förvaltningsplaner. Men situationen för många av Europas fiskebestånd är fortfarande allvarlig. Många bestånd är kraftigt reducerade efter överfiske men också miljöförstörelse. Risken för allvarliga och bestående balansrubbningar i de marina ekosystemen är uppenbara.

KONSUMENTENS VAL
Konsumenter kan bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra medvetna val vid köp av fisk och skaldjur. Vi välkomnar tydlig och enkel märkning, som visar att fisket sker på ett hållbart sätt vad gäller fiskebestånd och klimatpåverkan.

RENA STRÄNDER
Haven håller på att förvandlas till stora soptippar. Det marina skräpet är skadligt på olika sätt. Fiskeredskap och fartyg skadas men framförallt vållar skräpet stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. Plast bryts ned till mikroplast och dessa små partiklar tar sig in i näringskedjan vilket är skadligt för människor, djur och natur. Resurser måste avsättas så att stränder återkommande städas från farligt skräp. Förutom att det bidrar till bättre miljö skapas också gröna enkla jobb.

EU:s FISKEPOLITIK
EU har länge haft en ohållbar fiskepolitik. För stor hänsyn har tagits till fiskenäringen på bekostnad av miljön och fisket. EU måste prioritera miljöperspektiven av fisket och uppmuntra fiskenäringen att ta ansvar för sin egen framtid. EU:s reformerade fiskeripolitik, med bland annat landningsskyldighet, ska konsekvent införas inom hela EU.

STABIL OCH LÖNSAM FISKENÄRING
Ett långsiktigt hållbart fiske inom biologiskt säkra gränser är grunden för en stabil och lönsam fiskenäring – en viktig del i många kustsamhällen. För att skapa ett hållbart fiske i framtiden är de vetenskapliga rekommendationer som utfärdas från, Internationella Havsforskningsrådet (ICES), avgörande.

UTVECKLA FATTIGA LÄNDERS FISKE
Fisket måste vara långsiktigt hållbart även utanför Europa. Vi tycker att EU:s fiskeavtal med andra länder ska sägas upp och att EU istället ska ge stöd så att de fattigare länderna får möjlighet att utveckla sitt eget fiske. Fisket ska bedrivas med samma krav på hållbarhet som i EU:s egna vatten och med krav på mänskliga rättigheter.