Se alla

Rasism och diskriminering

Ingen rasism och diskriminering i EU

Värderingar om demokrati och frihet är grunden i det europeiska samarbetet, därför måste individers mänskliga rättigheter alltid värnas och de mest utsatta i samhället synliggöras. Oavsett sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder ska ens rättigheter i EU respekteras. 

Europa är världens friaste kontinent, men flera av de friheter vi kommit att ta för givna är hotade. Högerpopulistiska och extremistiska krafter växer sig starkare. Runt om i Europa frodas rasism och diskriminering. Om denna utveckling tillåts fortsätta hotas i förlängningen hela EU-samarbetet, i och med att unionens demokratiska grundvalar och respekten för gemensamma regler undermineras.

Liberalerna vill:

  • Gemensamt arbete för att bekämpa och förebygga en intolerant värld
  • EU-lag mot diskriminering måste komma på plats
  • Inget EU-stöd till länder som diskriminerar
  • Stärk EU:s byrå för grundläggande rättigheter

FÖREBYGG OCH BEKÄMPA INTOLERANS

EU måste arbeta aktivt tillsammans med medlemsländerna för att förebygga och bekämpa existerande rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Hatet och hotet mot judar är utbrett i många av EU:s länder och blir allt grövre. Romer i Europa betalar nu priset av flera generationers utanförskap. Antisemitism, antiziganism och islamofobi har ingen plats i Europa och måste med kraft motarbetas. 

ANTIDISKRIMINERINGSDIREKTIVET

Under flera år har EU arbetat med att få plats ett antidiskrimineringsdirektiv för att åtgärda diskriminering relaterad till sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet eller religion. Det arbetet måste intensifieras för att få en verkningsfull lagstiftning på plats.

INGET EU-STÖD TILL LÄNDER SOM DISKRIMINERAR

EU-länder som systematiskt kränker människors rättigheter måste få kännbara konsekvenser. Liberalerna vill att EU:s sanktionsregler skärps så att regionalstöd och andra bidrag snabbt dras in när ett medlemsland inte respekterar grundläggande rättigheter och bryter mot demokratins och rättsstatens principer. 

STÄRK EU:S BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

EU:s byrå för grundläggande rättigheter ska stärkas bland annat för att intensifiera arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. EU måste verka för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar respekteras i alla medlemsländer.

Ladda hem som PDF